ภายในบ้านดินฮากกา ของชาวจีนแคะ มรดกโลกลำดับที่ 36 ของจีน อยู่ที่เขตอำเภอหย่งติ้ง มณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) ประเทศจีน เป็นอาคารรูปทรงวงแหวนหลายชั้น ที่สร้างจากดินของชาวจีนแคระ ซึ่งที่ได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกนี้มีจำนวน 46 หลัง ทั้งหมดสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ถึง 20 อาคารแต่ละหลังสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนกว่า 800 คน

ภายในบ้านดินฮากกา
ภาพจาก Phachara Phuvanart

 

ภายในบ้านดินฮากกา ของชาวจีนแคะ 

เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งภูมิปัญญาของชาวจีนแคะ หรือเค้อเจีย ที่สืบทอ

ดวัฒนธรรม ลักษณะโครงสร้างของบ้านดินถู่โหลว ภายในเป็นไม้ไผ่สานพอกทับด้วยดินเหนียว

ภายในบ้านดินฮากกา

บ้านดินถู่โหลว สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ มีการรักษา และสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
จนถึงยุคปัจจุบัน อายุมากกว่า 800  ปี ซึ่งลักษณะทั่วไปบ้านดินถู่โหลวนั้น
มีรูปทรงเลขาคณิต ทั้งทรงกลมและสี่เหลี่ยม บริเวณตรงกลางเปิดโล่ง
มีโครงสร้างอาคารที่สลับซับซ้อน มีจำนวนห้องราว 100 – 200 ห้อง

 

ภายในบ้านดินฮากกา

ห้องครัวและห้องอาหารอยู่ชั้นล่าง และใช้เป็นห้องเก็บพืชผลทางการเกษตร
ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 ใช้เป็นห้องนอน สำหรับบ้านในชั้นที่ 2
ส่วนใหญ่จะเป็นห้องรับแขกซึ่งมีทั้งหมด 35 ห้อง

 

ภายในบ้านดินฮากกา

นอกจากนี้ยังมีห้องสำหรับจัดพิธีสำคัญของบ้าน เช่น งานแต่งงาน
งานมงคลรื่นเริงต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นมรดกโลกที่ทรงคุณค่ายิ่ง 

 

ภายในบ้านดินฮากกา

เหตุผลที่ที่นี่ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลก นั่นเป็นเพราะว่า
“เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรม หรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน”

 

ภายในบ้านดินฮากกา

อีกทั้งที่นี่ยังเป็นตัวอย่างอันโดดเด่น ของสิ่งก่อสร้าง
ที่เป็นตัวแทนของการพัฒนา ทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

 

ภายในบ้านดินฮากกา

……………………………………………………………………….

สิ่งสำคัญคือ ที่นี่เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งเสื่อมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ตามกาลเวลา ในปัจจุบัน บ้านดินส่วนใหญ่ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างแดน ที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียว

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ