ที่มา: voicetv

นักวิชาการด้านการจัดการการท่องเที่ยว สะท้อนปัญหาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ภาครัฐควรส่งเสริมให้ถูกจุดโดยเฉพาะกรณีของภูทับเบิก ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวฯ หวังยกภูทับเบิกเป็นโมเดล โดยให้ยึดอัตลักษณ์ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งเป็นจุดขาย

01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตศักดิ์ พุฒจร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยกรณีการจัดการภูทับเบิกว่าต้องมองย้อนกลับไปเมื่อ 10 กว่าปีก่อน ที่ชาวม้งได้รับอนุญาตและได้สิทธิให้ทำกินในพื้นที่ ซึ่งภาครัฐควรมีความเข้าใจมิติด้านการท่องเที่ยวและเข้าไปส่งเสริมจัดการท่องเที่ยว สืบค้นดูว่ามีอะไรที่ชุมชนจะต้องรักษาไว้

ด้านนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ภูทับเบิกวานนี้ (24ต.ค.58)พร้อมระบุว่าต้องการเห็นความเป็นท้องถิ่นและการท่องเที่ยว รวมทั้งการบริหารสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวภูทับเบิกให้ยั่งยืน โดยจะยกภูทับเบิกเป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวพื้นที่เชิงภูเขา

001

พร้อมทั้งรักษาหรือยึดอัตลักษณ์ความเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาเอาไว้ เพื่อสร้างเป็นจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาชื่นชมภูทับเบิก ต่อไป

เรื่องน่าสนใจ