ที่มา: dodeden

วันนี้ (3 กพ. 2560 ) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมกรมอนามัย นายแพทย์โสภณ  เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เชิญประชุมคณะกรรมการแพทยสภา วาระใหม่ พ.ศ. 2560 – 2562 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับกรรมการใหม่ทั้ง 28 ท่าน

ซึ่งในการครั้งนี้ที่ประชุมได้เลือกนายกแพทยสภา วาระ 2560-2562  โดยมติที่ประชุม ได้เลือก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็นนายกแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2560-2562  ศ.นพ.อำนาจ กุสลานันท์ ได้รับเลือกเป็นอุปนายกแพทยสภาคนที่ 1

และแพทย์หญิงประสบศรี  อึ้งถาวร ได้รับเลือกตั้งเป็น อุปนายกแพทยสภาคนที่ 2  โดยนายกแพทยสภาจะเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการแพทยสภา ในที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ภายใน 30 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด


เรื่องน่าสนใจ