ที่มา: FB : สมาคมนิยมหนุ่มวิศวะ

เนื้อหาโดย Dodeden.com 

ถ้าพูดถึงนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้ว ก็จะต้องมีชุดยูนิฟอร์มที่เรียกว่าเสื้อช็อปไว้ใส่กันอยู่แล้ว ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยเสื้อช็อปก็จะแตกต่างกันไป วันนี้ Dodeden.com ได้รวบรวมเสื้อช็อปของแต่ละมหาวิทยาลัยมาให้ดูกัน โดยได้ที่มารูปมาจากแฟนเพจสมาคมนิยมหนุ่มวิศวะ ที่ลงรูปหนุ่มวิศวกรรมของแต่ละมหาวิทยาลัยมาให้ชมกันบ่อยๆ 

112

ม.เกษตรศาสตร์

113

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

114

ม.เชียงใหม่

115

ม.ขอนแก่น

116

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

117

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

118

ม.เทคโนโลยีสุรนารี

119

ม.ธรรมศาสตร์

120

ม.นเรศวร

121

ม.บูรพา

122

ม.พะเยา

123

ม.ศิลปากร

124

ม.ศรีนคริทรวิโรฒ

125

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

126

ม.สงขลานครินทร์

127

 

ม.เทคโนโลยีราชมงคล

เรื่องน่าสนใจ