panasia1

สมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการแพทย์ด้านศัลยกรรมความงามระดับนานาชาติ  “Pan Asia 2015” อย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย

สมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทย  จับมือร่วมกับPan Asia Academy of Facial Plastic and Reconstructive surgery (Paafprs) ซึ่งเป็นสมาคมศัลยกรรมตกแต่งความงามของเอเซีย และสมาคมความงามด้านผิวหนัง(Aesthetic Dermatology Academy Conference:ADAC)   จัดการประชุมวิชาการแพทย์ด้านศัลยกรรมความงามระดับนานาชาติ“Pan Asia 2015 เป็นครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมกับงานประชุมวิชาการ International Masterclass of Facial Plastic and Reconstructive surgery  ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ Facial Rejuvenation and Facial Recontouring : ศัลยกรรมตกแต่ง เพื่อการฟื้นฟูความงามบนใบหน้า” โดยการระดมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศที่มีผลงานวิจัย และผลงานวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ทั่วโลกกว่า 50 ท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากทั้งหมด 5 สาขาวิชาให้ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และแพทย์รุ่นใหม่ของไทย ได้ศึกษาเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 7 – 9  พฤศจิกายน 2558  ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี่ ,กรุงเทพฯ

 panasia2

นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการแพทย์ด้านศัลยกรรมความงาม อย่างยิ่งใหญ่ครั้งนี้ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการแพทย์ด้านศัลยกรรมความงาม เพื่อส่งเสริมด้านงานวิชาการ และหัตถการให้กับบุคคลากรแพทย์ของไทยอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยมุ่งหวังให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้องกับบุคคลากรแพทย์ของไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาด้านหัตถการอย่างต่อเนื่อง โดย 2 ปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการในหัวข้อ Masterclass Project : Rhinoplasty  การทำศัลยกรรมเสริมจมูก  และ Masterclass Asian  Blepharoplasty : การศัลยกรรมตกแต่งเปลือกตา  ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคคลากรแพทย์เป็นจำนวนมาก

“งานประชุมวิชาการครั้งนี้ ถือได้ว่า ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยสมาคมฯ ในฐานะประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการแพทย์ด้านศัลยกรรมตกแต่งความงามระดับนานาชาติ “Pan Asia 2015” จากองค์กรด้านศัลยกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอย่าง Pan Asia  นำผแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกมาเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้  นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสมาคมฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ และบุคคลากรแพทย์รุ่นใหม่ๆ ของไทยเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 300 คนอย่างแน่นอน”

โดยจุดเด่นของการจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้ นายกสมาคมฯ กล่าวว่า เป็นการระดมความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และคณาจารย์แพทย์จาก 5 สาขาได้แก่ จักษุแพทย์ โสต ศอ นาสิก แพทย์ผิวหนัง ทันตแพทย์ และศัลยแพทย์ตกแต่งมาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างครบครัน เพื่อต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค หรือผู้ใช้บริการด้านศัลยกรรมความงามโดยตรง ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา บุคคลากรแพทย์แต่ละสาขาต่างทำงานในความเชี่ยวชาญของตนเอง แต่ครั้งนี้จะเป็นกรบูรณาการวิชาการแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเป็นกระบวนการ นอกจากนี้ยังเป็นให้ส่งเสริมวิชาการความรู้ให้กับแพทย์รุ่นใหม่ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับต่อไป ขณะเดียวกัน ยังเป็นการให้ความรู้กับผู้บริโภค และผู้รับบริการด้านศัลยกรรมความงามในการเลือกสรร แพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย ในการทำศัลยกรรมต่างๆ อีกด้วย

สำหรับแพทย์ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้  สามารถดูรายละเอียด และหัวข้อการบรรยายได้จาก www.paafprs2015bangkok.com และwww.facebook.com/panasiabangkok2015 หรือสำรองที่นั่งด่วนที่081 868 8179  และ Email:[email protected]

                                        **********************************

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ยุพา  086 888 2323  

 

เรื่องน่าสนใจ