อธิบดีกรมสนับสนันบริการสุขภาพ สั่งการพนักงานเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชน ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลว่า รพ.ปฏิเสธรักษาสาวถูกสาดน้ำกรด จนผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผล ไม่ไหวและเสียชีวิต หากพบผิดจริงให้ลงโทษทันที

จากกรณี ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากการถูกสาดน้ำกรด โดยญาติได้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง แต่กลับถูกปฏิเสธไม่ให้การรักษาพยาบาล และให้ไปรักษา ณ สถานพยาบาลอื่นจนผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมานั้น

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อได้รับทราบถึงกรณีดังกล่าว กรม สบส.มิได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เตรียมลงพื้นที่โรงพยาบาลเอกชนที่ถูกกล่าวอ้างเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะมุ่งตรวจสอบในประเด็นสำคัญ คือ ในระยะเวลาที่เกิดเหตุโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวมีการประเมิน และช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งอยู่ในสภาพอันตรายและจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลเพื่อให้พ้นจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือถ้ามีความจำเป็นต้องส่งต่อ หรือผู้ป่วยมีความประสงค์จะไปรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอื่น ได้จัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่นอย่างเหมาะสมหรือไม่ หากพบว่าทางโรงพยาบาลมิได้ดำเนินการตามมาตรฐาน กรม สบส. จะลงโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 โดยทันทีซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับ


นายแพทย์ณัฐวุฒิ กล่าวต่อว่า กรม สบส. ขอความร่วมมือจากสถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งให้ยึดหลักคุณธรรม และมนุษยธรรมเป็นสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วย/บาดเจ็บ โดยจะต้องให้บริการรักษาพยาบาลทุกคนอย่างถูกต้องและเท่าเทียม เพราะประชาชนทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้า การปฏิเสธที่จะให้บริการรักษาพยาบาลจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ หากกรม สบส. ตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นแต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือทราบเบาะแสการปฏิเสธการให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรม สบส.หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18618 หรือทางเฟซบุ๊ก : ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สบส. กระทรวงสาธารณสุข ในวันและเวลาราชการ แต่หากอยู่ในส่วนภูมิภาคสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่

เรื่องน่าสนใจ