รพ.ศัลยกรรมเกาหลี DA Plastic Surgery ร่วมกับ SS Agency ส่งตัวแทนมอบเงินบริจาค มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เพื่อเด็กปากแหว่ง-เพดานโหว่

รพ.ศัลยกรรมเกาหลี DA Plastic Surgery ร่วมกับ SS Agency วันนี้ (29 พ.ค. 2560 ) คุณฐิติวัลคุ์ อุบลกิจ และคุณนพดล หมื่นทอง ตัวแทน โรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลี DA Plastic Surgery และ บริษัท เอสเอส เอเจนซี่  ( SS Agency) ได้เข้ามอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม จำนวน 100,000 บาท โดยมีคุณทัตพิชา เติมถาวร เป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิสร้างรอยยิ้มริเริ่มโครงการครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยทีมแพทย์อาสาจากนานาชาติทำการผ่าตัดรักษาให้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎและโรงพยาบาลประจำจังหวัดยโสธร ซึ่งจากการดำเนินการในครั้งนั้น ทำให้เด็กไทย 172 คน ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคปากแหว่ง และ/หรือ เพดานโหว่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และในเดือนกันยายน พ.ศ. 2544 มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทยได้รับการรับรองเป็นมูลนิธิจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงประจำประเทศไทยเพื่อให้บริหารงานมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย ภายในระยะเวลาหนึ่งปี มูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทยก็มีสถานะทางการเงินพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง ซึ่งในช่วงระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิได้มอบการผ่าตัดรักษาแก่เด็ก ๆ ในประเทศไทย ลาว และเมียนมาร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมาแล้วกว่า 10,000 ครั้ง

คุณทัตพิชา เจ้าหน้าที่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม กล่าวว่า เด็กทารกในประเทศไทย 1 ใน 700 คนจะเกิดมาพร้อมกับอาการปากแหว่งเพดานโหว่ หรือทั้งสองอย่าง และในชมบทยังห่างไกลการเข้าถึงการได้รับโอกาสรักษาอาการปากแหว่ง หรือเพดานโหว่ ซึ่งเด็ก ๆ ที่ไม่ได้รับการผ่าตัดแก้ไขรูปหน้าที่ผิดปกติมักประสบปัญหาในการหายใจ การดื่มน้ำ ดื่มนม และการรับประทานอาหาร ทำให้ประสบภาวะทุพโภชนาการ อีกทั้งยังส่งกระทบสุขภาพด้านต่อการพูด สุขภาพกายและจิตใจอีกด้วย

โรงพยาบาลศัลยกรรมเกาหลี DA Plastic Surgery โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 การทำศัลยกรรมขากรรไกร และโครงหน้า ประจำปี 2017 โดย คุณหมอ ลี ซังวู ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกโครงหน้า ผู้คิดค้นการผ่าตัดศัลยกรรมโหนกแก้มแบบ Regid  และเนื่องจากโรงพยาบาล ดีเอ เป็นโรงพยาบาลที่ผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูกโครงหน้า อีกทั้งคุณหมอลีซังวู ยังเป็นสมาชิกองค์กรการกุศล เคยช่วยเหลือผ่าตัดแก้ไขเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศที่ยากไร้ และได้เล็งเห็นว่าเด็ก ๆ เหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการผ่าตัดแก้ไขให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมโดยไม่รู้สึกแปลกแยก และมีปมด้อย จึงได้ส่งตัวแทน คุณฐิติวัลคุ์ อุบลกิจ ตัวแทน รพ. และ คุณนพดล หมื่นทอง จาก บริษัท เอสเอส เอเจนซี่ ( SS Agency) โดย คุณเจนขวัญ อินทะวงษ์  บินตรงจากประเทศเกาหลีใต้ มามอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพิ่มโอกาสให้เด็ก ๆ  ได้เข้าถึงโอกาสการผ่าตัดแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ มากยิ่งขึ้น

คุณหมอ ลีซังวู – คุณเจนขวัญ

 

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

เลขที่ 12/2 ซอยเมธีนิเวศน์ สุขุมวิท ซอย 24

แขวงคลองต้น เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02 075 2700-2  โทรสาร : 02 075 2703

อีเมล : [email protected]

www.operationsmile.or.th


 

เรื่องน่าสนใจ