ที่มา: voicetv

การบริโภคอาหารที่เค็มมากเกินไป จะทำให้เสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไตวาย หรือโรคกระดูกพรุน โดยในแต่ละวันควรบริโภคเกลือไม่เกิน 1 ช้อนชา

vt1kj

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย จัดทำอินโฟกราฟฟิก แนะนำปริมาณ ในอาหารที่ควรทานในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้บริโภคน้ำตาลมาเกินไป เพราะหากรับประทานเค็มมากเกินไป จะทำให้เสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไตวาย หรือโรคกระดูกพรุน

องค์การอนามัยโลกแนะนำว่า การบริโภคเกลือโซเดียม ในแต่ละวันไม่เกิน 6 กรัม หรือ 2,400 มิลลิกรัม หรือมากกว่า 1 ช้อนชา เนื่องจากเป็นปริมาณโซเดียมสูงสุดที่ร่างกายรับได้โดยไม่เกิดอันตราย โดยอาหารที่ประกอบด้วยโซเดียม เช่น อาหารแปรรูป อาหารหมักดอง เครื่องปรุงรส น้ำปลา อาหารกึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น

 

ที่มา : ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 

เรื่องน่าสนใจ