วัณโรคหลังโพรงจมูก สาเหตุคร่าชีวิต น้ำตาล The Star 5 ซึ่งในกรณีนี้มีโอกาสติดต่อกันได้น้อยจากสถิติของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 พบคนไทยเป็นวัณโรคประมาณ 80,000 คนจากประชากร 69 ล้านคน โดยร้อยละ 83 จะตรวจพบที่ปอดร้อยละ 17 ตรวจพบนอกปอด

วัณโรคหลังโพรงจมูก
ภาพจาก numtarny

วัณโรคหลังโพรงจมูก สาเหตุคร่าชีวิต น้ำตาล The Star 5

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานผลการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อหลังโพรงจมูก ของ นางสาวบุตรศรัณย์ ทองชิว หรือ น้ำตาล เป็น วัณโรคหลังโพรงจมูก

ภาพจาก khaosod.co.th
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ขออนุญาตส่องกล้องเข้าไปดูบริเวณหลังโพรงจมูก
  และพบบริเวณเยื่อบุหลังโพรงจมูกมีสีผิดปกติไป จากปกติขนาดประมาณ 0.5 – 1 ซม.
  จึงตัดชิ้นเนื้อบริเวณดังกล่าว เพื่อนำมาตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาหาสาเหตุการเสียชีวิต
   
 • ระหว่างตัดชิ้นเนื้อพบมีเลือดไหลออกมา หลังจากย้อมชิ้นเนื้อ พบว่าเข้าได้กับวัณโรคแต่ไม่พบเชื้อ 

วัณโรคหลังโพรงจมูก

 • จึงได้ทำการตรวจอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่า PCR (Polymerase Chain Reaction)
  คือการตรวจหา DNA ของเชื้อวัณโรคได้ผลเป็นบวก (positive)
 • ผลการตรวจ PCR ดังกล่าวและผลการตรวจชิ้นเนื้อจึงบ่งชี้ว่า
  มีเชื้อวัณโรคหลังโพรงจมูก ซึ่งในกรณีนี้มีโอกาสติดต่อกันได้น้อย
   

วัณโรคหลังโพรงจมูก

 • วัณโรคหลังโพรงจมูก พบว่าผู้ป่วย 1 ใน 3 อาจไม่มีอาการใดๆ
  และประมาณร้อยละ 70 มีต่อมน้ำเหลืองที่คอโต หรือมีก้อนบริเวณหลังโพรงจมูก
   
 • เราพยายามย้อนถามประวัติผู้ป่วย แต่ไม่พบว่า มีอาการอะไรเลย
  ซึ่งก็เหมือนกับผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่มีอาการก็ไม่ได้ไปตรวจ โดยจุดที่เกิดวัณโรค
  เป็นตำแหน่งที่มีเส้นเลือดเยอะ เมื่อมีการอักเสบ ก็จะมีการฉีกขาดได้ง่าย
   
 • ไม่เคยมีรายไหนในโลกที่มีเลือดออกเยอะแบบนี้

……………………………………………………………………………………

เพราะฉะนั้น สิ่งที่ต้องทำคือ ควรตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี หากมีอาการผิดปกติระยะเวลาหนึ่ง เช่น น้ำหนักลด โดยไม่ทราบสาเหตุ เบื่ออาหาร มีไข้ต่ำๆ คลำได้ก้อนผิดปกติ ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ