kamol30
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล ขอเชิญร่วมกิจกรรม
“Chang your Face, Change your Life”

ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชาย หนุ่มข้ามเพศหรือสาวข้ามเพศ เรายินดีจะมอบโอกาสในการทำศัลยกรรมปรับเปลี่ยนใบหน้าของคุณให้สวยดังฝัน

กติกาง่ายๆ เพียง (Post – Comment – Like – Share – Hashtage)

1. Post ภาพจำนวน 1 รูปเท่านั้น ซึ่งใน 1 รูปนั้น ประกอบไปด้วย “ภาพถ่ายใบหน้าของคุณหน้าตรง, ภาพถ่ายด้านซ้าย, ภาพถ่ายด้านขวา และภาพถ่ายเต็มตัว”

2. Comment พิมพ์ชื่อ – นามสกุล และอีเมล์ของคุณ พร้อมระบุว่าคุณอยากทำศัลยกรรมอะไรบนใบหน้ามากที่สุด และความในใจ

3. Like ชวนเพื่อนๆ มาไลค์ (Like) แฟนเพจโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล www.facebook.com/kamolcosmetichospitalthai และภาพของคุณเยอะๆ

4. Share ภาพกิจกรรมนี้ และอย่าลืม!! ตั้งค่าเป็น Public (สาธารณะ)

5. Hashtage ใส่ #โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล ใน Comment ของคุณ

ฟรี 1 รางวัล!! ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศผลวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/kamolcosmetichospitalthai

เรื่องน่าสนใจ