ศัลยกรรมรีแพร์ด้วยเลเซอร์ เมื่อเจอปัญหาช่องคลอดหลวม ไม่กระชับ เพราะเซ็กส์ไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตคู่ แต่เซ็กส์เป็นส่วนเติมเต็มที่ทําให้ชีวิตรักสมบูรณ์ ประโยคดังกล่าว คงไม่มีใครกล้าเถียง ว่า “ไม่จริง” แต่สิ่งหนึ่งที่อาจทําให้เรื่องเซ็กส์กลายเป็นปัญหา นั่นก็ คือเมือฝ่ายหญิงมีช่องคลอดหลวม หย่อนยาน ซึ่งสาเหตุนั้นเป็นได้หลากหลาย เช่น เคยผ่านการคลอดบุตรมาแล้ว บางคนมีโรคประจําตัวบางอย่าง ท้องผูกเป็นประจํา มีเซ็กส์บ่อย ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นสาเหตุทําให้ช่องคลอดขาดความตึงกระชับได้ทั้งสิ้น

ศัลยกรรมรีแพร์ด้วยเลเซอร์

ศัลยกรรมรีแพร์ด้วยเลเซอร์ เมื่อเจอปัญหาช่องคลอดหลวม ไม่กระชับ

เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าว สิ่งที่ผลพวงตามมาก็คือ การขาดความสุข ในการมีเพศสัมพันธ์ทั้งตัวเองและคนรัก บางคนปัญหารุนแรง บานปลาย ทําให้ฝ่ายชายนอกใจไปมีคนอื่นเลยก็มี การแก้ปัญหานี้ หลายคนหันไปพึ่งพาการทําศัลยกรรม เพื่อผ่าตัดบริเวณช่องคลอดให้เล็กและแคบลง (Repair) แต่ก็พบว่าหลายคนแม้จะผ่าตัดไปแล้ว แต่ปัญหาก็ยังไม่จบ เพราะบางครั้ง การผ่าตัดทําเฉพาะภายนอก (บริเวณปากช่องคลอด) ให้เล็กและแคบลง แต่ภายในก็ยังหลวมและหย่อนยานอยู่ดี ทําให้วิธีการนี้ไม่ใช่ทางแก้ที่ถูกต้อง

ในปัจจุบันนี้ มีการศัลยกรรมรีแพร์ด้วยการนําเลเซอร์ LVR (Laser Vaginal Rejuvenation) เข้ามาช่วยในการผ่าตัด ซึ่งสามารถทําลายข้อจํากัดบางอย่าง ซึ่งการผ่าตัดด้วยมีดไม่สามารถทําได้ วิธีการนี้ จะแตกต่างจากการทํารีแพร์โดยทั่วไปอย่างไร และจะเป็นคําตอบสําหรับผู้หญิงหลายๆ คนได้หรือไม่ มาดูกันค่ะ

สาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาความหย่อนคล้อยบริเวณช่องคลอด

การคลอดบุตร
การฉีกขาดบริเวณช่องคลอดมักเกิดขึ้นในขณะที่มี การเบ่งคลอด และขณะที่ตัวเด็กเคลื่อนที่ผ่านช่องคลอด จึงทําให้ช่อง คลอดถูกยืดออก ยิ่งถ้าเนื้อบริเวณนั้นไม่แข็งแรงพอหลังจากถูกยึดไปแล้ว จะไม่คืนกลับสภาพเดิม ยิ่งถ้าเด็กตัวใหญ่ คลอดยาก ก็ยิ่งทําให้การบาด เจ็บบริเวณช่องคลอดมีได้มากขึ้น โอกาสที่ช่องคลอดจะหย่อนคล้อยจึง เกิดได้สูงขึ้น

มีโรคประจําตัว
เช่น ในกลุ่มของโรคที่ทําให้มีแรงดันในช่องท้องเพิ่ม มากขึ้น (แรงดันในช่องท้อง จะไปดันทําให้บริเวณช่องคลอดหย่อนคล้อย ได้) เช่น คนที่ไอเรื้อรัง เป็นหอบ หรือคนที่มีโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อที่ทํา
ให้เกิดความหย่อนคล้อย โรคกล้ามเนื้ออ่อนตัว รวมถึงคนที่ท้องผูกเป็นประจํา เป็นต้น

เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์
ผู้หญิงที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ หรือมีเพศสัมพันธ์น้อยครั้ง การที่ช่องคลอดจะขยายมักมีโอกาสน้อยกว่าผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์บ่อยและสม่ำเสมอ

วัยทอง
เนื่องจากกล้ามเนื้อบริเวณช่องคลอดจะตอบสนองต่อฮอร์โมน ดังนั้น ในวัยทองหรือวัยที่ฮอร์โมนหมด มักจะมีโอกาสหย่อนยานได้เร็วกว่า

ผลเสียที่เกิดจากช่องคลอดไม่กระชับ

นอกจากปัญหาเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ดังที่กล่าวมาแล้ว เมื่อช่องคลอดหย่อนคล้อย อาจทําให้เกิดปัญหาที่เวลาไอจามมีปัสสาวะเล็ด บางคนขณะที่เบ่งอุจจาระหรือนั่งยองๆ อาจมีก้อนเนื้อโผล่อออกมาจากปากช่องคลอด ซึ่งอาจเป็นส่วนของเนื้อบริเวณช่องคลอด หรือส่วนของมดลูกที่หย่อนลงมา

ศัลยกรรมรีแพร์ด้วยเลเซอร์
mdcosmedicalsolutions.com

การทําศัลยกรรมรีแพร์ด้วยเลเซอร์

เป็นการผ่าตัดกระชับช่องคลอดโดยใช้เครื่องเลเซอร์ LVR (Laser Vaginal Rejuvenation) เข้ามาช่วยในการผ่าตัด โดยเลเซอร์ชนิดนี้ มีความยาวคลื่น 890-980 nm. หัวเลเซอร์ที่มีขนาดเล็ก สามารถซอกซอนเข้าไปยังบริเวณที่ลึกและแคบได้ดี ทําให้การผ่าตัด ทําได้ละเอียดขึ้นเลเซอร์ที่ยิ่งผ่านเนื้อเยื่อบริเวณนั้น จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนบริเวณช่องคลอด ทําให้มีความกระชับและยืดหยุ่น มากกว่าการทํารีแพร์ทั่วไป

การทํารีแพร์ตามปกติ จะมีการใช้มีดตัดเนื้อเยื่อบริเวณช่องคลอดบางส่วนที่มีการหย่อนคล้อยออก และมีการเลาะเนื้อในบางบริเวณมาปิดใหม่เพื่อทําให้ช่องคลอดมีขนาดเล็กลง ตึงกระชับมากขึ้น ในการผ่าตัดโดยทั่วไป ที่ไม่มีการใช้เลเซอร์ มีโอกาสเกิดพังผืดได้ค่อนข้างมาก แต่เมื่อนําเลเซอร์เข้ามาช่วยในการผ่าตัด ทําให้เลือดออกน้อยลง เพราะเนื้อเยื่อถูกตัดน้อยลง จึงช่วยลดปัญหาการเกิดพังผืดไปได้มาก และยังทําลายข้อจํากัดบางอย่าง ที่การผ่าตัดด้วยมีดไม่สามารถทําได้ คือการผ่าตัดที่ทําได้ละเอียดมากขึ้น ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด

แพทย์จะทําการซักประวัติ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับโรคประจําตัว และประวัติการการแพ้ยา ยาที่รับประทานอยู่เป็นประจํา คนไข้ต้องงดยา และอาหารเสริมบางอย่าง ที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น แอสไพริน ไอบูโปเฟน โอไมก้า-3 วิตามินอี อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนผ่าตัด

ศัลยกรรมรีแพร์ด้วยเลเซอร์
ภาพจาก onlyaesthetics.sg

ขั้นตอนการผ่าตัด

 • ฉีดยาให้หลับ
  เพื่อลดความกังวลแก่คนไข้ คนไข้บางรายที่มีความวิตก กังวลมากอาจต้องใช้การวางยาสลบ
 • ฉีดยาชา
 • ในการผ่าตัดจะต้องทําทั้ง 2 ส่วน คือตกแต่งบริเวณช่องคลอดภายนอก และตกแต่งบริเวณด้านใน เพื่อให้กระชับขึ้น เลเซอร์ที่นํามาใช้จะ ช่วยทั้งในการตัดและการตกแต่งเนื้อส่วนที่เกิน รวมถึงยังกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนไปในตัวด้วย ช่วยลดปัญหาพังผืดหดรั้ง (ในบางบริเวณอาจต้องมีการใช้มีดผ่าตัดร่วมด้วย)
 • คนไข้บางรายอาจทําการตกแต่งในส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม
  เช่น ตกแต่ง บริเวณแคม ตกแต่งบริเวณคริตอริส ตัดหนังหุ้มคริตอริส ฯลฯ
 • เย็บแผล
  (ใช้เวลาในการผ่าตัดทั้งสิ้นประมาณ 1 ชม.)
ศัลยกรรมรีแพร์ด้วยเลเซอร์
ภาพจาก onlyaesthetics.sg

ผลข้างเคียงจากการผ่าตัด

หลังทําใหม่ๆ จะรู้สึกตึงๆ บริเวณแผลผ่าตัด หากในการผ่าตัดหยุดเลือดได้ไม่ดี อาจมีอาการบวมได้ (ขึ้นอยู่กับความชํานาญของแพทย์) ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในการทําศัลยกรรมรีแพร์ หากแพทย์ที่ทําไม่มีความชำนาญมากพอ การผ่าตัดอาจจะทําได้ไม่ลึกพอ เช่น เข้าไปได้แค่ 1-2 ซม. แต่ส่วนใหญ่แล้ว คนไข้จะมีการหย่อนคล้อยตั้งแต่ด้านในมาจนถึงด้านนอก ถ้าซ่อมเฉพาะด้านนอก ด้านในก็ยังหลวมอยู่ดี ทําให้ทําผ่าตัดไปแล้วไม่ค่อยเกิดประโยชน์ ดังนั้น เทคนิคและความชำนาญของแพทย์ จึงเป็นสิ่งสําคัญมาก

ข้อจํากัดในการผ่าตัด

ไม่มีข้อจํากัดในการผ่าตัด ยกเว้นคนที่มีโรคประจําตัวที่รุนแรงมากๆ จนอาจทําให้การผ่าตัดมีความเสี่ยงสูง เช่น เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง เป็นต้น ส่วนใหญ่ในการทํา แพทย์จะไม่ใช้การวางยาสลบ ยกเว้นในคนไข้ที่วิตกกังวลมากจริงๆ ไม่ควรทําผ่าตัดในช่วงมีประจําเดือน เพราะจะทําให้ดูแลแผลได้ยากขึ้น

ข้อพึงระวัง และการดูแลตัวเองหลังผ่าตัด

 • งดมีเพศสัมพันธ์ 4-6 สัปดาห์
 • ระมัดระวังการเคลื่อนไหว หรือการปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจําวัน ในช่วง 4-6 สัปดาห์
 • จํากัดกิจกรรมบางอย่าง ที่อาจสร้างความกระทบกระเทือนบริเวณแผล เช่น การเดินมากๆ ก้าวขายาวๆ ฉีกขากว้าง เล่นกีฬาบางชนิด ขี่จักรยาน ค่อมมอเตอร์ไซด์ ในช่วง 4-6 สัปดาห์
 • ช่วงแรกๆ อาจรู้สึกระบม อาจนั่งแช่น้ําอุ่นประมาณวันละ 2 ครั้ง ก่อนอาบน้ํา (10-15 นาที) ในช่วง 4-7 วันแรก
 • ควรใส่กางเกงหลวมๆ เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนบริเวณแผลผ่าตัด

กลุ่มคนที่มาทํารีแพร์ ส่วนหนึ่งคือคนที่มีปัญหา ที่เรียกว่าปัญหาทางการแพทย์ เช่น มีปัญหามดลูกหย่อน มดลูกโผล่ออกมาบริเวณช่องคลอด รู้สึกหน่วงๆ บริเวณช่องคลอด หรือบางคนมีอาการปัสสาวะเล็ด ซึ่งส่วนใหญ่พบในคนที่มีอายุ 60-70 ปีขึ้นไป หรือทําเพื่อหวังผลทางด้าน Cosmetic อย่างบางคนรู้สึกว่า ช่องคลอดเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ คิดว่าของตัวเองไม่กระชับ ไม่สวยงาม หรือรู้สึกว่ามีปัญหาในขณะที่มีเพศสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้จึงขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคน แต่คนที่จะทําก็ต้องปรึกษาแพทย์ เพื่อดูว่าผลลัพธ์ที่เขาต้องการกับความเป็นจริงที่จะได้รับนั้นตรงกันหรือเปล่า

…………………………………………..

เราแนะนำให้คุณลองฝึกบริหารบริเวณช่องคลอด ด้วยการขมิบอย่างสม่ำเสมอ โดยจะต้องทําทุกวัน วันละ 3 เวลา (หลังหรือก่อนอาหารก็ได้) ประมาณ 50-100 ครั้ง/เวลา ในแต่ละครั้งที่ขมิบ ให้นับ 1-3 แล้วจึงคลายออก วิธีการนี้จะช่วยให้ช่องคลอดกระชับขึ้นได้ ภายใน 4-6 เดือนค่ะ

 

 

เรียบเรียงเนื้อหาโดย Dodeden.com

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

 

เรื่องน่าสนใจ