ที่มา: voicetv

ศาลสูงสุดของเม็กซิโก อนุญาตให้ตั้งร้านสูบกัญชาได้เป็นครั้งแรก ท่ามกลางความกังวลเรื่องยาเสพติดที่กำลังระบาดในเม็กซิโก

01

ศาลสูงสุดของเม็กซิโกลงมติด้วยคะแนนเสียง 4 ต่อ 1 อนุญาตให้ผู้ประกอบการจำนวน 4 คน สามารถตั้งร้านสำหรับการสูบกัญชาได้เป็นครั้งแรก และยังอนุญาตให้ปลูกกัญชาภายในอาณาเขตของร้านได้อีกด้วย โดยมีจุดประสงค์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น

การลงมติครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลในปัญหายาเสพติด ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในเม็กซิโก อย่างไรก็ตามศาลยังไม่อนุมัติให้มีการซื้อขายกัญชาเพื่อการพาณิชย์อย่างเสรี อีกทั้งยังยืนยันว่าจะไม่แก้กฎหมายเรื่องปริมาณครอบครองกัญชาให้มากขึ้นแต่อย่างใด โดยปัจจุบันเม็กซิโกอนุญาตให้ประชาชนครอบครองกัญชาได้คนละไม่เกิน 5 กรัม

เรื่องน่าสนใจ