ที่มา: voicetv

สตช. วางมาตรการแก้ปัญหา กลุ่มทัวร์เถื่อนด้อยคุณภาพ หลังมีเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการพบว่า มีกลุ่มทัวร์เถื่อน-ไกด์ผี เป็นจำนวนมาก และจะมีการลงตรวจในพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อปราบปรามอย่างจริงจัง

SALZBURG – MARCH 13: A group of Japanese tourists visits the h

พลตำรวจเอก วุฒิ ลิปตพัลลภ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำกับดูแลงานด้านต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทศ และหน่วยอื่นๆ รวม 18 หน่วยงาน เพื่อร่วมเป็นภาคีกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ ตามปฏิบัติการ “10 กลุ่มต้องห้าม”

พลตำรวจเอกวุฒิ ลิปตพัลลภ ระบุว่า กลุ่มที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหามากที่สุด คือ กลุ่มทัวร์เถื่อนด้อยคุณภาพ หลังมีเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการพบว่า มีกลุ่มทัวร์เถื่อน-ไกด์ผี เป็นจำนวนมาก และจะมีการลงตรวจในพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อปราบปรามอย่างจริงจัง

สำหรับปฎิบัติการ 10 กลุ่มต้องห้าม ประกอบด้วย ทัวร์ด้อยคุณภาพ หลอกลวงสินค้าและบริการ ยานพาหนะเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว สถานบริการผิดกฎหมาย จัดระเบียบการจราจรในแหล่งท่องเที่ยว ปัญหายาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยว อาชญากรรมข้ามชาติและหลบหนีเข้าเมือง อุบัติเหตุในแหล่งท่องเที่ยว คดีอาชญากรรมสำคัญที่เกิดกับนักท่องเที่ยว และปัญหาผู้มีอิทธิพลมาเฟียที่พกพาอาวุธตามแหล่งท่องเที่ยว

000

ในการปราบปรามทั้ง 10 กลุ่มต้องห้าม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะใช้ตำรวจท่องเที่ยวเป็นกำลังหลัก โดยจะขอความร่วมมือจากตำรวจในพื้นที่ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้ามาบูรณาการร่วมกัน

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) สำรวจความคิดเห็นมัคคุเทศก์หรือไกด์ในจังหวัด ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย คำถามหนึ่งที่น่าสนใจ คือ สาเหตุของปัญหาไกด์เถื่อน พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 80.86 เห็นว่ากฎหมายและการดำเนินการจัดการของรัฐไม่เด็ดขาด

อันดับ 2 ร้อยละ 57.81 เห็นว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่นิยมมาเที่ยวเป็นกลุ่มเล็กๆ และจ้างคนจีนที่อาศัยในประเทศไทยเป็นไกด์แทน อันดับ 3 ร้อยละ 52.73 เห็นว่าจำนวนไกด์ที่ถูกกฎหมายในประเทศไม่เพียงพอ และอันดับ 4 ร้อยละ 48.44 เห็นว่าเจ้าหน้าที่ทุจริต

เรื่องน่าสนใจ