ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า วันนี้ (4 เมษายน 2560) ที่ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ เปิดการสัมมนา การขยายเวลาพำนักในประเทศไทยรวม 90 วัน ในกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล

สำหรับกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) รวมทั้งกลุ่มประเทศ CLMV และจีน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานข่าวกรอกแห่งชาติ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการรองรับบริการการขยายเวลาพำนัก 90 วัน ได้รับทราบและสร้างเข้าใจในรายละเอียดการดำเนินงาน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

นายแพทย์วิศิษฎ์ ให้สัมภาษณ์ว่า จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการรักษาพยาบาลและการท่องเที่ยวเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ( Medical and Wellness Tourism) ที่ประชุมได้มีมติเพิ่มมาตรการจูงใจให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ใช้บริการรักษาพยาบาลในประเทศไทยมากขึ้น

โดยขยายเวลาให้ผู้ป่วยต่างชาติในกลุ่มประเทศ CLMV และจีนและผู้ติดตามที่เข้ามาเพื่อรักษาพยาบาลในประเทศจากเดิม 14 วัน หรือ 30 วัน เป็น 90 วัน โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 2 ว่าด้วยการกำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการรักษาพยาบาลและผู้ติดตามอีก 3 คน ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราหรือวีซ่าและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 90 วันจำนวน 5 ประเทศ

ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ15 มีนาคม พ.ศ. 2560 และมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา

ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ขยายเวลาพำนักของชาวต่างชาติเพื่อการรักษาพยาบาลเป็นเวลา 90 วัน ตามนโยบายเมดิคัลฮับ เมื่อพ.ศ. 2556 ในกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือกลุ่มจีซีซี ( GCC ) 6 ประเทศ

ได้แก่ รัฐบาห์เรน รัฐคูเวต รัฐสุลต่านโอมาน รัฐกาตาร์ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการชาวต่างชาติ รวมครั้งนี้ทั้งหมด 11 ประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้เข้าประเทศ 2 ทางคือจากการรับบริการรักษาและการใช้จ่ายของญาติหรือผู้ติดตาม เนื่องจากมีกำลังซื้อสูงและเป็นกลุ่มที่นิยมเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อรักษาพยาบาล

ด้าน ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ กล่าวว่า สำหรับการวางระบบรองรับการขยายเวลาพำนักครั้งนี้ กรมสบส.ได้หารือกรมการกงสุล สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความสะดวกผู้ใช้บริการเหลือเพียง 4 ขั้นตอน

คือ 1.ขั้นตอนผู้ป่วยติดต่อสถานพยาบาลเพื่อนัดหมาย 2.สถานพยาบาลกรอกข้อมูลยืนยัน (Confirmation letter) พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ป่วย

3.ให้ผู้ป่วยนำเอกสารแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง และ 4.พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ตรวจอนุญาตให้พำนักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 90 วัน

ขณะเดียวกันได้เปิดรับสมัครสถานพยาบาลเอกชนเข้าร่วมโครงการรองรับบริการการขยายเวลาพำนัก 90 วันให้ผู้ป่วยต่างชาติ 5 ประเทศใหม่ จนถึงวันนี้มีสมัครมาแล้ว 101 แห่ง และจะปิดรับสมัครในวันที่ 12 เมษายน 2560 หลังจากนั้นจะจัดทำเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการต่อไป สำหรับโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการขยายเวลาพำนักกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ มีทั้งหมด 118 แห่ง

เรื่องน่าสนใจ