กรม สบส.เปิดผลวิจัยสาววัยโจ๋ น่าตกใจ!! ร้อยละ 96 ขาดความรู้ป้องกัน “ป่องในวัยเรียน” มีความเชื่อผิดๆใส่ห่วงอนามัยเสี่ยงฟ้าผ่า เกือบครึ่งทำตัวล่อแหลมเที่ยวกลางคืน ดูหนังลามกกับเพื่อนชายสองต่อสองบ่อยครั้ง!!

I Am Too Young For This!

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยวัยรุ่นหญิงวัย 15-21 ปี น่าตกใจเสี่ยงตั้งครรภ์ในวัยเรียนสูง ผลวิจัยล่าสุดในปี 2557 พบว่า ร้อยละ 96 มีความรอบรู้สุขภาพทางเพศต่ำ อยู่ในขั้นไม่เพียงพอต่อการป้องกัน เข้าใจผิดว่า กินยาคุมทำให้มดลูกแห้ง ใส่ห่วงอนามัยเป็นสายล่อฟ้าผ่า กินยาคุมย้อนศรทำให้หน้าอกโต โดยร้อยละ 47 มีพฤติกรรมตามใจตัวเอง ล่อแหลมมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน เช่น เที่ยวสถานเริงรมย์กับเพื่อนชายตามลำพัง ให้เพื่อนชายจับมือถือแขน

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรมสบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กรมสบส.ได้ร่วมมือกับ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการวิจัยเพื่อประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของวัยรุ่นหญิงไทยอายุ 15-21 ปี ในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร( Health Literacy Scale for Unwanted Pregnancy Prevention of Thai Female Adolescents) ในกลุ่มวัยมัธยมต้น 15-21 ปี ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรซึ่งพิจารณาโดยครู เช่นมีคู่รัก ชอบเที่ยวกลางคืน ดื่มสุรา การใช้สารเสพติด เกเรขาดเรียนบ่อย ไม่ได้อาศัยกับครอบครัว รวม 2,001 คน

ในพื้นที่ 11 จังหวัดกระจายทุกภาคได้แก่ เชียงใหม่ ตาก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น บึงกาฬ กระบี่ ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง นครนายก และกรุงเทพมหานคร ในปี 2557 โดยประเมินทั้งความรอบรู้และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวด้วย ผลปรากฏว่า วัยรุ่นหญิงจำนวน 1,911 คน คิดเป็นร้อยละ 96 มีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพต่ำ ไม่เพียงพอต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ที่เหลืออีกร้อยละ 4 มีความรู้ในระดับพอใช้เท่านั้น

pregnancy test

ส่วนด้านพฤติกรรมการป้องกันตนเอง พบว่าอยู่ในระดับพอใช้ร้อยละ 51 โดยมีผู้ที่ปฏิบัติตนในระดับดีมาก และสามารถเป็นแบบอย่างคนอื่นได้น้อยมากเพียงร้อยละ 2 เท่านั้นที่เหลืออีกร้อยละ 47 ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะพฤติกรรมที่มีความล่อแหลมมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน ซึ่งมี 4 พฤติกรรม ส่วนใหญ่พบว่าวัยรุ่นยังทำตามใจตัวเอง ในเรื่องของการเที่ยวกลางคืนหรือเที่ยวสถานบันเทิง การให้ความใกล้ชิดเพศชาย การจัดการปัญหาส่วนตัว ได้คะแนนต่ำร้อยละ 89-97 เช่น ดูหนังฟังเพลงกับเพื่อนชายตามลำพัง ยินยอมให้เพื่อนชายจับมือถือแขน มีเพียง 1 พฤติกรรมที่ค่อนข้างดี คือการดูสื่อที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ทั้งวิดีโอหรือหนังสือกับเพื่อต่างเพศ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 75 ไม่ได้ดูหรือดูน้อยมาก คือการดูสื่อลามกกับเพื่อนต่างเพศ มีคนดูบ่อยร้อยละ 25

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง กล่าวต่อว่า ความรอบรู้สุขภาพที่ประเมินครั้งนี้ มี 6 ด้าน มีเพียงด้านเดียวคือ การตัดสินใจและเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง มีผู้ตอบถูกได้คะแนนอยู่ระดับพอใช้ถึงดีมาก 1,342 คน เช่น การแสดงความโกรธกรณีเพื่อนชายชวนไปเที่ยวด้วยกันสองต่อสองและขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย พร้อมปฏิเสธเตือนเพื่อนชายอย่างมีสติว่าให้รอเป็นผู้ใหญ่ก่อนดีกว่าฝืนทำแล้วมีปัญหาชีวิตตามมาที่เหลืออีก 5 ด้าน ส่วนใหญ่ตอบผิด ได้คะแนนต่ำมากระหว่างร้อยละ 75-100 ได้แก่

  1. ความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพ
  2. การเข้าถึงข้อมูลและบริการ
  3. การสื่อสารเพิ่มความเชี่ยวชาญทางสุขภาพ
  4. การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพตนเอง
  5. การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ เช่น ยังเข้าใจว่าผู้หญิงที่ประจำเดือนขาดและชอบกินผลไม้เปรี้ยวแสดงว่าตั้งครรภ์ กินยาคุมกำเนิดแล้วมดลูกแห้ง และเป็นโรคตับ เข้าใจว่าการใส่ห่วงอนามัยเป็นสายล่อฟ้า เพราะทำจากทองแดง กินยาคุมทำให้อ้วน ถ้ากินยาย้อนศรจะทำให้หน้าอกโต เป็นต้น

เรื่องน่าสนใจ