สพว.หนุนไทยศูนย์กลางศัลยกรรม เล็งอบรมทัวร์สุุขภาพรับเออีซี

สพว.พร้อมหนุนกระทรวงหมอ หากเดินหน้าทำทัวร์ศัลยกรรมและผลักดันไทยเป็นเมืองหลวงศัลยกรรมของเอเชีย จริงตามที่แพทยสภาเสนอ เผยเตรียมเร่งจัดอบรมผู้ประกอบการทำทัวร์สุขภาพ ทั้งธุรกิจท่องเที่ยว โรงพยาบาล สถานพยาบาล ยานพาหนะ ฯลฯ รองรับการเปิดเออีซี

น.ส.ช่อทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสมรรถนะธุรกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.) กล่าวถึงกรณีแพทยสภาเสนอให้รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงศัลยกรรมตกแต่งของเอเชีย ด้วยการเปิดการทำทัวร์ศัลยกรรมทั้งระบบ ว่า ถ้า สธ.เห็นความสำคัญและพุ่งเป้าทำดำเนินการนับว่าเป็นเรื่องดีของประเทศไทย เพราะขณะนี้บ้านเรามีจุดแข็งในเรื่องของการท่องเที่ยวและทางการแพทย์อยู่ แล้ว หากนำจุดแข็งทั้งสองเรื่องมาผนวกกันก็จะทำให้เกิดจุดแข็งใหม่ของประเทศไทย ขึ้นมา อย่างไรก็ตาม หาก สธ.เห็นด้วยกับข้อเสนอของแพทยสภาและเตรียมที่จะทำทัวร์ศัลยกรรม ทาง สพว.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้ ประกอบการทั้งธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการสุขภาพ

“การจัดทำทัวร์ศัลยกรรมเชื่อว่า สธ.มีอำนาจ เม็ดเงิน และความพร้อมในการดำเนินการอยู่แล้ว หาก สธ.เห็นความสำคัญและมีแนวคิดในการดำเนินการ สวพ.ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ช่วยให้ประเทศไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น” น.ส.ช่อทิพย์ กล่าว

น.ส.ช่อทิพย์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ สวพ.ได้จัดโครงการ AEC Ready เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลเฉพาะทาง คลินิกเสริมความงาม สปา เอเยนซีทัวร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวกับยานพาหนะทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ด้วยการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ AEC ในด้านต่างๆ โดยเปิดอบรมฟรีในเดือน มี.ค.นี้ โดย วันที่ 6-7 มี.ค.อบรมที่ จ.ชลบุรี วันที่ 8-9 มี.ค.อบรมที่กรุงเทพฯ วันที่ 16-17 มี.ค.อบรมที่ จ.อุดรธานี วันที่ 20-21 มี.ค.อบรมที่ จ.เชียงใหม่ และวันที่ 22-23 มี.ค อบรมที่ จ.สงขลา หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 1 มี.ค. 2556

“ทุกวันนี้มีต่างชาติเข้ามาท่อง เที่ยวในบ้านเรามากขึ้น ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาว ก็เข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ของไทยเป็นจำนวนมาก เห็นได้ว่าหากเปิดเออีซีแล้วคนในประชาคมอาเซียนจะเดินทางเข้ามารักษาตัวใน ประเทศไทยเพิ่มขึ้น หากมีการจัดทำทัวร์สุขภาพจะเป็นอีกจุดแข็งหนึ่งของประเทศไทย สวพ.จึงต้องเร่งจัดความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการก่อนเพื่อรองรับการเปิดเออี ซี” น.ส.ช่อทิพย์ กล่าว

 

ขอบคุณที่มาจาก www.manager.co.th

เรื่องน่าสนใจ