ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

สสจ.ภูเก็ต แจ้งจับ สถานพยาบาลเคลื่อนที่เถื่อน หลังทำรถเป็นคลินิกแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพพนักงานห้างค้าปลีกดัง เตือน ผู้ประกอบการให้ตรวจสอบหลักฐานบริษัทรับดำเนินการด้านนี้ให้ถี่ถ้วน ป้องกันการหลอกลวง

EyWwB5WU57MYnKOuX7GKSKW45OOFpK6edtDUurXdp3GxtmLzMJ7KNY

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. นพ.บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองภูเก็ต เพื่อให้ดำเนินคดีกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผิดกฎหมาย หลังตรวจพบมีการออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบสถานพยาบาล และไม่มีใบประกอบวิชาชีพใดๆ โดยมีผู้ร่วมกระทำความผิดจำนวน 5 คน

นพ.บัญชา กล่าวถึงการเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ว่า สืบเนื่องเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบการโรคศิลปะของสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่ อ.เมืองภูเก็ต ว่าเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์หรือไม่ และในระหว่างดำเนินการอยู่นั้น พบกลุ่มบุคคล จำนวน 5 คน พร้อมด้วยรถบัส ซึ่งจัดทำเป็นรถเอกซเรย์ในลักษณะคลินิกแพทย์เคลื่อนที่ โดยทำการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง บริเวณถนนเทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จึงแสดงตัวขอตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพใดๆ ของทั้ง 5 คน แต่ปรากฏว่าไม่สามารถนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้

จากการสอบถามพบว่า เป็นเพียงผู้ที่จบจากโรงเรียนการบริบาลหลักสูตร 6 เดือน ซึ่งตามกฎหมายแล้วไม่สามารถปฏิบัติการได้โดยลำพัง จึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองภูเก็ต เพื่อควบคุมตัวผู้กระทำผิดทั้งหมด พร้อมรถบัสเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองภูเก็ต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

การแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ทำผิดดังกล่าว ประกอบด้วย

1. ความผิดตามมาตรา 16 พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตมาตรา 24 ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต มีความผิดตามมาตรา 57 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

2. ผู้ที่ทำหน้าที่เอกซเรย์ ผิดตามมาตรา 30 ของ พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประกอบโรคศิลปะ หรือ กระทำด้วยการประกอบใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิทำการประกอบโรคศิลปะ โดยมิได้ขึ้นทะเบียนและใบรับอนุญาต โทษตาม มาตรา 57 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

3. ผิดตามมาตรา 26 พ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือแสดงด้วยวิธีใดๆ ว่าพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพตาม พ.ร.บ.นี้ โทษตาม มาตรา 43 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

4. ผู้ทำหน้าที่/แสดงตนเป็นเทคนิคการแพทย์ มีความผิดตาม มาตรา 28 พ.ร.บ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ทำการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หรือแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โทษตาม มาตรา 50 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

นายแพทย์บัญชา กล่าวด้วยว่า รถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดังกล่าว ดำเนินการโดยคลินิกทางเวชกรรมแห่งหนึ่ง ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของห้างสรรพสินค้า หรือบริษัทผู้ว่าจ้างที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ

โดยจะนำผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ รวมทั้งไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ทางด้านการรักษาพยาบาลมารวมกัน เพื่อตรวจสุขภาพให้กับผู้ว่าจ้าง โดยทำหน้าที่คล้ายกับเป็นแพทย์ จึงฝากไปยังสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง หรือพนักงานจำนวนมาก รวมทั้งโรงเรียน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องการให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน เช่น ตรวจเลือด เป็นต้น ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทที่จะมาทำการตรวจสุขภาพพนักงานให้ละเอียดถี่ถ้วน

ทั้งขั้นตอนการทำสัญญา และขั้นตอนการให้บริการ รวมทั้งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และใบอนุญาตดำเนินการ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแอบอ้างของกลุ่มบุคคลมาทำหน้าที่ ทำให้ผู้ที่มาให้บริการไม่มีใบประกอบวิชาชีพ รวมทั้งไม่มีใบอนุญาตให้ดำเนินการ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดตามมาภายหลัง

เรื่องน่าสนใจ