ที่มา: dodeden

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรม ได้สนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ที่มุ่งเน้นการนำสมุนไพรไทยมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ซึ่งองค์การฯ มีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาด้วยประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ CURMIN by GPO ที่มีอยู่กว่า 20 รายการ มีบุคลากรที่มีความชำนาญด้านการวิจัยพัฒนาสูตรตำรับ และการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีความพร้อมด้วยเครื่องมือในการผลิตและการควบคุมคุณภาพที่ทันสมัย ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ และในระดับอุตสาหกรรม

รวมทั้งมีเครือข่ายการวิจัยทางคลินิก เพื่อยืนยันถึงความปลอดภัย และประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ องค์การได้มุ่งมั่น วิจัย และพัฒนาต่อยอดสมุนไพรไทย โดยนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการดำเนินการ รวมถึงการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย


ทั้งนี้ ร่างกายของเราทุกคนมีเอนไซม์ ไทโรซิเนส (tyrosinase)  ซึ่งเอนไซม์นี้มีส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดสีของผิวหนัง ผม และตา และเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ทำให้เกิดสีหมองคล้ำของผิวหนัง

ดังนั้นทีมนักวิจัยองค์การฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเวชสำอางดูแลสุขภาพผิวครบวงจร จึงทำการพัฒนาต่อยอดสาร Oxyresveratrol ซึ่งเป็นสารสกัดจากแก่นมะหาด มีฤทธิ์ต้านการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส

จากนั้นมาผ่านกระบวนการสังเคราะห์ที่เรียกว่าไฮโดรจีเนชัน (Hydrogenation) จนได้สาร Dihydrooxyresveratrol ซึ่งมีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสสูงกว่าสาร Oxyresveratrol ถึง 10 เท่า ส่งผลให้สาร Dihydrooxyresveratol มีคุณสมบัติเป็น Whitening agent ที่ดีกว่า ซึ่งสารนี้ถูกนำมาเป็นส่วนผสมและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ขึ้นมา ภายใต้ชื่อ CURMIN Extra Whitening Facial Cream ช่วยให้หน้าขาวกระจ่างใสยิ่งขึ้น

14021593_192407154506880_8714582936191424635_n

นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ยังคงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม CURMIN by GPO ด้วยการใช้ Tetrahydrocurcuminoids (THC) ซึ่งเป็นสารที่ต่อยอดจากสารสกัดจากขมิ้นชัน แต่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าสารสกัดจากขมิ้นชัน 2 เท่า และสูงกว่า vitamin E ถึง 5 เท่า

อีกทั้งยังลดปัญหาสีเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าจากสารสกัดขมิ้นชันแบบเดิม เพราะ THC เป็นสารสีขาว รวมทั้งได้นำนวัตกรรม liposome มาใช้ในการบรรจุ THC เพื่อให้สาร THC สามารถแทรกซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ดียิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นด้วย ผลิตภัณฑ์  CURMIN Extra Whitening Facial Cream  นี้จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการดูแลความกระจ่างใสของผิวหน้าและสุขภาพผิวโดยรวมให้ดูดี สวยงาม

“ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้รับการทดสอบประสิทธิภาพ และความปลอดภัย โดยสถาบัน SPIN CONTROL ASIA ซึ่งเป็นสถาบันที่ทำการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางระดับสากลจากประเทศฝรั่งเศส

พบว่าเมื่อให้อาสาสมัครทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ CURMIN Extra Whitening Facial Cream เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ผลิตภัณฑ์ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันที่มีขายอยู่ในท้องตลาด และอาสาสมัครมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก”

เรื่องน่าสนใจ