ที่มา: tnnthailand

สธ.แนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย 3 อ. 2ส. เพื่อสุขภาพดีไม่มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต

035f19

วันนี้(3 ต.ค.58) ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) กล่าวว่า ทั่วโลกพบผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 17 ล้านคน เป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตเกือบ 6 ล้านคนและเป็นสาเหตุที่ทำให้พิการถาวร สำหรับประเทศไทยในปี 2557 มีจำนวนตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 25,114 คน

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้โรคนี้เป็น 1 ใน 11 สาขาโรคสำคัญที่ต้องเร่งพัฒนาระบบบริการรองรับ ในทุกเขตสุขภาพ จัดระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองมีช่องทางด่วนพิเศษให้ได้รับการรักษาภายในไม่เกิน 4 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะช่วยลดความพิการและการเสียชีวิตของผู้ป่วย พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเป็นเครือข่ายดูแลในระยะฉุกเฉินให้ผู้ป่วยปลอดภัยก่อนนำส่งโรงพยาบาลใหญ่และรณรงค์ให้ประชาชนตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ให้ได้ร้อยละ 90 รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับชุมชนหมู่บ้านทุกแห่ง เพื่อลดจำนวน ผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่สามารถป้องกันได้คืออายุมากขึ้น พันธุกรรม ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้คือภาวะความดันเลือดสูง เบาหวาน คอเลสเตอรอลในเลือดสูงการดื่มสุราและการสูบบุหรี่

ทั้งนี้ โรคนี้ป้องกันได้โดยการวางแผนการดำเนินชีวิต ประเมินความเสี่ยงโรคจากการสังเกต คือ เวลายิ้มพบว่ามุมปากข้างหนึ่งตก ยกแขนไม่ขึ้น 1 ข้าง มีปัญหาด้านการพูดแม้แต่ประโยคง่ายๆ พูดแล้ว คนฟัง ฟังไม่รู้เรื่อง ต้องรีบโทรสายด่วน 1669 นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลด่วน ภายใน 3 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อให้โรงพยาบาลช่วยรักษาชีวิตและสามารถฟื้นฟูกลับมาได้เป็นปกติหรือใกล้เคียง คนปกติมากที่สุดภายใน 4 ชั่วโมง 30 นาที ตามมาตรฐานการรักษา นอกจากนี้ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย 3 อ. 2 ส. ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่ม ผักผลไม้ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่เครียด งดบุหรี่ งดสุรา เพื่อจะได้มีสุขภาพดีไม่มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

เรื่องน่าสนใจ