ที่มา: TNN 24

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 ต.ค.ทุกปี สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันล้างมือโลก (Global Hand Washing) เพื่อสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยทั่วโลก เป็นวิธีการป้องกันโรคที่ดีที่สุดและทำได้ง่ายที่สุด โดยเฉพาะโรคทางเดินอาหารและโรคทางเดินหายใจ ข้อมูลจากองค์การยูนิเซฟพบว่าในแต่ละปีมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีทั่วโลก เสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วงประมาณ 3.5 ล้านคน และโรคปอดบวมประมาณร้อยละ 25 ในส่วนของประเทศไทย สำนักระบาดวิทยารายงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 ก.ย.58 มีผู้ป่วยอุจจาระร่วง 828,206 คน เสียชีวิต 7 คน และมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 51,546 คน เสียชีวิต 25 คน 

Handwashing with soap

แม้ว่าขณะนี้ประชาชนจะให้ความสำคัญต่อการป้องกันโรคหลายรูปแบบ ทั้งใช้ผ้าปิดจมูก ใส่ถุงมือและใช้ผลิตภัณฑ์เช่นสบู่ฆ่าเชื้อ ฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อแล้วก็ตาม แต่ยังให้ผลไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีการล้างมือเพื่อให้การป้องกันโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า การล้างมืออย่างถูกวิธีเพียง 15 วินาที สามารถลดเชื้อโรคได้ถึงร้อยละ 90 กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนล้างมือด้วยน้ำสะอาดและฟอกสบู่ เพื่อลดการป่วยจากโรคติดเชื้อให้ยึดหลัก “2 ก่อน 5 หลัง” การล้าง 2 ก่อน ได้แก่ ล้างก่อนรับประทานอาหาร และก่อนเตรียมหรือปรุงอาหาร

ส่วนล้าง 5 หลัง ได้แก่ 1.ล้างภายหลังจากเข้าห้องน้ำห้องส้วม 2.หลังหยิบจับ สัมผัสสิ่งสกปรก เช่นถังขยะ สิ่งของที่เป็นพิษเช่นยาฆ่าแมลง  3.หลังเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล 4.หลังสัมผัสสัตว์เลี้ยง และ5.หลังจากกลับจากนอกบ้าน เช่นกลับจากโรงเรียน ที่ทำงาน ผลการสำรวจพฤติกรรมการล้างมือของคนไทยวัยทำงานอายุ 15 ขึ้นไป โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในปี 2557 พบว่าไม่ได้ล้างมือหลังขับถ่ายสูงถึงร้อยละ 88

ด้านนพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า วันล้างมือโลกปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ให้ประชาชนไทยทุกคนหันมาใส่ใจล้างมือด้วยน้ำสบู่ทุกครั้งและให้กรมอนามัยส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ เช่นโรงพยาบาล โรงเรียน วัด หน่วยงานราชการ ศูนย์การค้า ศูนย์อาหาร ตลาดสดเป็นต้น จัดสถานที่ อ่างล้างมือ และสบู่ล้างมือ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนล้างมือ มั่นใจว่าหากประชาชนทุกคนมีค่านิยมล้างมือจนติดเป็นนิสัยแล้ว จะทำให้การเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อ รวมทั้งจากพิษต่างๆ ลดลงในที่สุด

ทั้งนี้ การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ที่ถูกวิธีมี 7 ขั้นตอนได้แก่ 1.ฝ่ามือถูกัน 2.ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3.ฝ่ามือถูฝ่ามือและถูซอกนิ้วมือ 4.หลังนิ้วถูฝ่ามือ 5.ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6.ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ7.ถูรอบข้อมือทุกขั้นตอนให้ทำซ้ำกัน 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง จะทำให้มือสะอาด

เรื่องน่าสนใจ