ที่มา: voicetv

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เนื่องจากวันนี้เป็น ‘วันเบาหวานโลก’ สหพันธ์เบาหวานนานาชาติ และองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก โดยรณรงค์ให้ประชากรทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาโรคเบาหวาน ซึ่งนับว่าอัตราที่เพิ่มขึ้นสูงจากผลสำรวจทั่วโลก

6881

ซึ่งจากผลสำรวจทั่วโลกปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน มากกว่า 387 ล้านคน ส่วนจำนวนของผู้ป่วยในประเทศไทยปี 2557 พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน 11,389 คน เฉลี่ยวันละ 32 คน นอกจากนี้ผลการตรวจสุขภาพประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวาน 3.1 ล้านคน ปี2558นี้ ธีมของวันเบาหวานโลกปีนี้ จึงกำหนดประเด็นรณรงค์ ให้ประชาชน ‘รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ’ สำหรับประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ ‘กิน อยู่ เป็น’ ซึ่งจากผลสำรวจโดยส่วนมากเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต

ด้านายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบายเพิ่มเติมว่า โรคเบาหวานสามารถป้องกันได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิต มีเพียง 2 วิธีเท่านั้น ที่ทำให้สามารถรอดพ้นจากโรคเบาหวานได้ 1.ควรเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดยดื่มน้ำที่สะอาด หลีกเลี่ยงเนื้อติดมัน กินผักอย่างน้อย 3 มื้อต่อวัน และธัญพืชต่างๆ

2.ควรรับประทานมื้อเช้าทุกวัน เพื่อควบคุมการอยากอาหาร สามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ และควรออกกำลังกาย 3 วัน ต่อสัปดาห์ 30 นาที คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ควรปฏิบัติตามแพทย์ ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่นโรคไต ตาต้อกระจก

ทั้งนี้ควรหลี่กเลี่ยงอาหารประเภทที่มีส่วนผสมน้ำตาลมากเกินไป ซึ่งจะส่งทำให้น้ำตาลในเส้นเลือดสูง อาจจะส่งผลกระทบกับร่างกาย

เรื่องน่าสนใจ