ที่มา: voicetv

กลุ่มชายรักชายตรวจเลือดเพิ่ม แต่การใช้ถุงยางยังต่ำ เร่งเพิ่มการใช้ถุงยางเพื่อความปลอดภัย ห่วง “ซิฟิลิส” พบผู้ป่วยมากขึ้น จ่อกระตุ้น รพ.เก็บข้อมูล หวังจำแนกรายกลุ่ม ระวังเชื้อซิฟิลิสแฝงหลังพ้นอาการเฉียบพลัน ทำโรครุนแรงขึ้น

Blood test

นายแพทย์ สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในปี 2558 พบผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ประมาณ 7,300 คน ถือว่ามีแนวโน้มลดลง และผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่ราว 426,000 คน

แต่กลับพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มชายรักชาย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา แม้จะมีการเข้ารับการตรวจเลือดเพิ่มขึ้น แต่การใช้ถุงยางอนามัยเป็นประจำ ถือว่ายังอยู่ในอัตราต่ำเพียงร้อยละ 50 จึงจำเป็นต้องกระตุ้นให้มีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นวิธีป้องกันการติดเชื้อ และแพร่เชื้อที่ดีที่สุด


สำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคซิฟิลิส หนองใน และกามโรค พบว่ามีการติดโรคในกลุ่มอายุ 15-20 ปีมากที่สุด โดยเฉพาะโรคซิฟิลิส มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการติดเชื้ออย่างเห็นได้ชัด จากเดิมที่การติดเชื้อลดต่ำมาเป็นเวลาหลายปี

ทั้งนี้ยังต้องกระตุ้นให้โรงพยาบาล เก็บข้อมูลพฤติกรรมทางเพศ เพื่อจำแนกกลุ่มว่าเป็นการติดเชื้อในกลุ่มใด ซึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลมีความครบถ้วน

เรื่องน่าสนใจ