ที่มา: msn

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ตามที่เว็บไซต์ www.flightstats.com ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เก็บข้อมูลเที่ยวบินแบบ Real Time

รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการบินทั่วโลก ได้รวบรวมสถิติเที่ยวบินเมื่อเดือน มิ.ย.60 นั้น ผลปรากฏว่า ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินขาออกตรงเวลาที่สุด (On-Time Departure Performance) เป็นอันดับ 4 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โดยมีเที่ยวบินขาออกประมาณ 10,000 เที่ยวบิน ส่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ถูกจัดอยู่ในอันดับ 10 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีเที่ยวบินขาออกประมาณ 13,820 เที่ยวบิน

นายนิตินัย กล่าวต่อว่า การที่ ทดม.และ ทสภ. ถูกจัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินขาออกที่ตรงเวลาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในระดับต้นๆ นั้น แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ทอท.ในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สายการบิน ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ทอท. โดย ทอท. จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาให้ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งที่ ทอท.กำกับดูแลให้มีมาตรฐาน และการให้บริการที่ดีระดับโลกต่อไป ควบคู่ไปกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

โดยยึดหลักธรรมาภิบาลตามที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้ ตลอดจนการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนด้วยการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป

เรื่องน่าสนใจ