ที่มา: Kapook.com

เนื้อหาโดย Dodeden.com 

การสูบบุหรี่ไม่เคยให้คุณประโยชน์ใดๆ กับร่างกาย มีแต่โทษกับร่างกายทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการทำให้สุขภาพนั้นแย่ลง อีกทั้งยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อม ซึ่งตอนนี้ได้มีผลการวิจัยหนึ่งออกมาให้ทำเหล่าหนุ่มๆ ที่สูบบุหรี่อยู่นั้นมีสะดุ้งกันไม่น้อย เพราะผลวิจัยได้ชี้ชัดออกมาแล้วว่าการสูบบุหรี่จะทำให้องคชาติของหนุ่มๆ นั้นหดตัวเล็กลงได้!! 

stop smoking

โดยเว็บไซต์ Menhealth นั้นได้เปิดเผยว่า นายแพทย์ เออร์วิน โกลด์สดีน ซึ่งเป็นนายแพทย์จากศูนย์วิจัยการแพทย์ มหาวิทยาลัยจากบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกมาเปิดเผยการวิจัยว่า การสูบบุหรี่นอกจากจะส่งผลทำให้สุขภาพต่างๆ เสื่อมเสียแล้ว ยังส่งผลร้ายโดยตรงถึงองคชาติของหนุ่มๆ อีกด้วย เนื่องจากควันของบุหรี่นั้นจะเข้าไปทำลายหลอดเลือดและเนื้อเยื่อองคชาติให้มีความยืดหยุ่นน้อยลง ส่งผลให้องคชาติจะยืดขยายตัวได้น้อยกว่ากลุ่มคนที่ไม่สูบบุหรี่นั่นเอง 

นอกจากนั้นยังได้มีการทำการสำรวจโดยมหาวิทยาลัยเคนตั๊กกี้ ของสหรัฐอเมริกา ด้วยการให้กลุ่มตัวอย่างเพศชายลองให้คะแนนความสุขในเรื่องเพศสัมพันธ์ พบว่าผู้ที่สูบบุหรี่นั้นมีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5 คะแนน ในขณะที่ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่นั้น คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 9 คะแนนเลยทีเดียว 

คุณผู้ชายที่รู้แบบนี้แล้ว ไม่อยากหย่อนสมรรถภาพทางเพศและไม่อยากให้น้องชายหดตัวเล็กลง ก็ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่กันนะคะ เพื่อสุขภาพของตัวคุณเองค่ะ 

เรื่องน่าสนใจ