นพ.พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ ( หมอบอย ) ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมความงามกรุงเทพ AIC ซึ่งเป็นแพทย์วิทยากร ผู้สอนฉีดสารเติมเต็ม ระบุว่า ยุคสมัยที่สถานเสริมความงามนั้นเกิดขึ้นใหม่กันแทบทุกวัน และเหล่าแพทย์ที่ทำด้านเสริมความงามมีอยู่มากมาย ทำให้ต้องตรวจเช็กประวัติของแพทย์ รวมถึงฝีมือในการให้บริการ เพราะอาจจะตกเป็นเหยื่อของแพทย์ที่ไม่มีความสามารถมากพอ นอกจากนี้แพทย์เสริมความงามด้วยกันเองยังต้องระวัง แพทย์ที่โฆษณาสวมรอยยกระดับตัวเองว่าเป็น “อาจารย์แพทย์-แพทย์วิทยากร-แพทย์ผู้สอน ผู้บรรยายให้ความรู้ทางด้านการเสริมความงาม” ทั้งๆ ที่คุณสมบัติไม่ถึง จึงอาจเป็นการส่งต่อความรู้ทางการแพทย์ในแบบผิดๆ

 

หมอบอย

 

สำหรับผู้เป็นอาจารย์แพทย์ ต้องเป็นแพทย์ที่รับราชการทำงานในโรงเรียนแพทย์ต่างๆ เช่น โรงพยาบาลศิริราช หรือโรงพยาบาลจุฬาฯ เป็นต้น ส่วนจะแทนตัวเองว่าแพทย์วิทยากร แพทย์ผู้สอน ครูแพทย์ผู้สอนฉีดฟิลเลอร์ หรือครูแพทย์ผู้สอนผ่าตัดความงามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเสริมจมูก เสริมหน้าอก ทำตา 2 ชั้น ได้นั้น จะต้องเคยถูกรับเชิญให้ไปบรรยายและสอนในหน่วยงาน หรือสถาบันทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ ไม่ใช่เป็นการรวมกลุ่มแพทย์ 4-5 คน แล้วฝึกสอนกันเอง ถือว่าไม่มีคุณสมบัติในการแทนตัวเองว่าแพทย์วิทยากรแต่อย่างใด

“การอ้างตัวเองเป็นถึงระดับอาจารย์แพทย์ เป็นแพทย์วิทยากร แพทย์ผู้สอนแพทย์อื่น แล้วนำความรู้ที่มีไปเผยแพร่ต่อแบบไม่ถูกต้องตามหลักการ อาจจะเป็นการโฆษณาที่เกินจริง และทำให้ผิดกฎหมายทางการแพทย์ได้ อีกทั้งยังจะเป็นการส่งต่อข้อมูลผิดๆ ทำให้แพทย์ท่านอื่นได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่ไม่ถูกต้อง อันอาจส่งผลให้การรักษาเกิดข้อผิดพลาดและส่งผลกระทบตามมากับคนไข้ได้ เช่น ข่าวที่ได้ยินบ่อยครั้งว่าฉีดฟิลเลอร์แล้วตาบอด เกิดการอักเสบเนื้อตาย หรือผ่าตัดแล้วผิดพลาดทำให้เสียโฉม”

ทั้งนี้การที่ตนเป็นแพทย์วิทยากร หรือแพทย์ผู้สอนทางด้านการฉีดสารเติมเต็มได้นั้น จะต้องมีประสบการณ์ในการฉีดสารเติมเต็มระดับหลายพันเคส และพัฒนาความรู้ทางการแพทย์ มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีทางด้านกายวิภาคศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อต่อยอดและพัฒนาด้านการให้บริการให้กับผู้ที่เข้ามาฉีดสารเติมเต็มให้เห็นผลลัพธ์ได้ดี มีความปลอดภัยสูง เช่นเดียวกับแพทย์วิทยากรด้านอื่นๆ เช่น การผ่าตัดเสริมความงามต่างๆ ต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้เช่นกัน

นอกจากนี้แพทย์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านศิลปะความงาม ในการตกแต่งและปรับรูปหน้า มีการอัปเดตความรู้ใหม่ๆ ทางด้านเทรนด์ความงาม รวมถึงวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ควบคู่กัน ซึ่งการที่จะแทนตัวเองว่าเป็นแพทย์วิทยากร หรือแพทย์ผู้สอนได้นั้น จะต้องมีความสามารถในการบรรยาย และพูดบนเวที เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ไปยังแพทย์คนอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง

เรื่องน่าสนใจ