วันที่ 4-7 เมษายน 2562 หมอหวาน เป็นตัวแทนเพียงคนเดียวจากประเทศไทย ที่ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในงานประชุมวิชาการระดับโลก ของสมาคมศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าของสหรัฐอเมริกา ( American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery :AAFPRS) ในงานสัมมนาเรื่องเกี่ยวกับการศัลยกรรมจมูกโดยเฉพาะ AAFPRS Advances in Rhinoplasty 2019 ที่จัด ณ. โรงแรม Disney’s Coronado Springs Resort เมือง Orlando รัฐ Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก 750 คน มีวิทยากร 225 คน หมอหวานเป็นเพียงคนไทยคนเดียวที่ได้รับเชิญให้มาบรรยายวิชาการในงานประชุมที่พูดเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมจมูกเพียงเรื่องเดียว

 

หมอหวาน

 

โดยได้บรรยายหัวข้อวิชาการถึง 5 หัวข้อดังนี้

1. การเสริมจมูกด้วยซิลิโคนในคนเอเชีย

2. ภาวะแทรกซ้อนของการเสริมจมูกด้วยซิลิโคน

3. ความอันตรายและภาวะแทรกซ้อนของการฉีดซิลิโคนเหลวหรือสารเติมเต็มที่ผิดกฎหมาย

4. การเสริมและรองปลายจมูกด้วยเนื้อเยื่อเทียม

5. การตัดยกปีกเพื่อแก้ปัญหาปีกห้อยในคนเอเชีย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากจะได้บรรยายความรู้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของแพทย์ไทยแล้ว ยังได้รับทราบและ update เทคนิควิธีการใหม่ๆ และนวัตกรรมทางการแพทย์ในการศัยกรรมจมูกที่ทันสมัยและปลอดภัย จากเพื่อนๆ วิทยากรจากทั่วโลก

ป้ายกำกับ: | |

เรื่องน่าสนใจ