ที่มา: dodeden

ก่อนหน้านี้ หมอโอ๊ต  สุเมธี นามเกิด รับราชการเป็นแพทย์ สังกัด กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้โปรโมทงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ  ครั้งที่ 14  ซึ่งจะจัดในวันพุธที่ 30 สิงหาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 เมืองทองธานี ฮอลล์ 6 – 8 ไปจนทำให้สาวๆ ถามเข้ามามากมายว่า  หมอโอ๊ต  สุเมธี จะประจำบูธไหน และ อยู่ทุกวันเลยหรือเปล่า …..งานนี้ได้เสียงการันตีมางาน ผ.อ.สาวฝ่ายประชาสัมพันธ์ว่า ครั้งนี้มีเซอร์ไฟรส์เด็ดๆ แน่นอน 

อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ หมอโอ๊ต  สุเมธี  แพทย์แผนไทย ได้ร่วม กับผู้บริหารของ กรมการแพทย์แผนไทยฯ ส่งชุดยาจากสมุนไพรไทย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร ซึ่งทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้รับยาแล้ว พร้อมเตรียมส่งให้ความช่วยเหลือตามแผนงานจังหวัดต่อไป

นายแพทย์สรรพงษ์  ฤทธิรักษา  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดสกลนครว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมาด้านสุขภาพและสถานการณ์หลังน้ำลด คือ โรคที่มากับน้ำท่วม

เช่น มีไข้  ไอ เป็นหวัด อาการท้องเสีย อาการวิงเวียนศีรษะ ถูกยุงกัด เป็นต้น  จึงได้จัดส่งยาจากสมุนไพรให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นำไปบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและบุคลากรในพื้นที่ที่ยังประสบภัยต่อไป  ทั้งนี้ ทางกรมฯ ได้จัดหายาด้วยงบประมาณจากรัฐบาลส่วนหนึ่ง และได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ประกอบการยาสมุนไพร สนับสนุนด้วยอีกส่วนหนึ่ง

ได้แก่ บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด  และมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  ร่วมสนับสนุน ยาฟ้าทะลายโจร ยาลดไข้ ยาขมิ้นชัน ยาแก้ไอเด็ก /ผู้ใหญ่ ยาอมมะแว้ง ยาแก้ท้องเสีย ยาหอมเทพจิตร โลชั่นกันยุง สำหรับออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รวมมูลค่า 3 กว่าแสนบาท จัดส่งให้พื้นที่โดยผ่านไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครในเบื้องต้นก่อน  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้รับยาเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกของการดูแลสุขภาพของประชาชน และการเข้าถึงยาจากสมุนไพร   ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพร ทั้งในรูปของยา อาหารเสริม และเครื่องสำอาง 

ซึ่งปัจจุบันมีงานวิจัยสมุนไพรสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงสุขภาพจำนวนมาก ส่งผลถึงการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564)

โดยรัฐบาลเห็นชอบให้กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรเป็นแผนบูรณาการของประเทศ ตั้งแต่ ปี 2562 เป็นต้นไป เตรียมขยายพื้นที่เมืองสมุนไพรให้ครอบคลุมทั้ง 6 ภาค ซึ่งสกลนครเป็น จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกในรอบแรกแล้ว ให้เป็นเมืองสมุนไพรตามนโยบาย

ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม จึงถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่ง  ที่จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงยาจากสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐาน การผลิต รู้วิธีการใช้ประโยชน์  จากยาสมุนไพร และรู้จักตัวยาในการบำบัดรักษาโรคต่างๆ

เรื่องน่าสนใจ