เพราะเป็น License ระดับโลก และถูกจับตามองจากสังคมเพราะเป็นปีแรกของการประกวด คุณสมบัติของ Mr.Gay World Thailand 2017 ที่จะจัดขึ้นโดย องค์กรบางกอกเรนโบว์และพันธมิตร ในค่ำคืนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2016 นี้ จึงต้องเข้มข้น และฉีกกฏล้างภาพเกย์ในความคิดของสังคมไทยลงอย่างสิ้นเชิง 

การประกวด Mr.Gay World Thailand บอกไว้ชัดเลยว่า ไม่ใช่เป็นการประกวดความงาม แต่เป็นการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเอง กล้าที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ มีความรู้รอบด้านทั้งภาษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิทธิมนุษยชน กฏหมาย และความเคลื่อนไหวของ LGBTI รอบโลก เพื่อจะได้ตัวแทนที่มีคุณภาพที่สุดของประเทศไทยไปประกวด  Mr.Gay World  ในระดับโลก

0114341340_10209684960702035_50240997_n

คุณสมบัติ  


 1. เป็นชายรักชาย (เกย์) ผู้มีอายุระหว่าง 18-40 ปีบริบูรณ์ ก่อนถึงวันประกวดรอบสุดท้าย โดยผู้สมัครต้องสามารถแสดงหลักฐานรับรอง ต่อกองประกวดได้
 2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 3. สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ เพราะจะได้เปรียบในเวทีระดับโลก
 4. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ และสภาพจิตใจที่ดี
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติที่ดีเลิศ สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ทุกเพศทุกวัย ทั้งกับเกย์และคนทั่วไป
 6. มีทักษะการสื่อสารที่ดีต่อสื่อมวลชน มีไหวพริบในการตอบคำถาม หรือเเก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 7. สามารถเปิดเผยตัวต่อสาธารณะชน โดยการเข้าร่วมการถ่ายภาพตามสื่อ , สิ่งพิมพ์ ต่างๆของกองประกวดและผู้สนับสนุน และสามารถให้กองประกวดใช้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะได้อย่างเปิดเผย
 8. สามารถจัดเตรียมเสื้อผ้า รวมทั้งชุดว่ายน้ำที่ครีเอทแบบไทย ของตัวเองได้
 9. เมื่อได้รับตำแหน่ง ผู้สมัครจำเป็นเซ็นสัญญากับกองประกวด เพื่อเข้าร่วมประกวดระดับโลกต่อไปได้
 10. ผู้สมัครต้องแนบรูปถ่ายจำนวน 3 ภาพ ดังต่อไปนี้
  • ภาพถ่ายครึ่งตัวระยะใกล้ (ศรีษะถึงหัวไหล่)
  • ภาพถ่ายเต็มตัวในชุดว่ายน้ำ
  • ภาพถ่ายเต็มตัวในชุดสูท
  • ห้ามตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ ให้ใช้ภาพที่ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด
  • ผู้สมัครจะต้องจ่ายค่าสมัคร 1,000 บาท ให้กับกองประกวด
 11. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย ต้องกระทำตนตามกฎของกองประกวดอย่างเคร่งครัด และเป็นแบบอย่างที่ดีสู่สาธารณะ
 12. การตัดสินของกรรมการเป็นไปอย่างยุติธรรม และถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. กองประกวดจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหาย ต่อผู้เข้าประกวดและทรัพย์สิน ทั้งก่อนและหลัง การแข่งขัน โดยผู้เข้าประกวดต้องพึงระลึกถึงความปลอดภัยของตนเองและทรัพย์สินเป็นหลักอยู่เสมอ
 14. ผู้เข้าประกวดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดโดยทันที
 15. กองประกวดจะมอบรางวัลตามที่ผู้สนับสนุนได้มอบไว้ให้ แต่จะไม่รับผิดชอบ หากของรางวัลที่ได้มีการจัดส่งล่าช้ากว่าวันประกวดรอบสุดท้าย
 16. กองประกวดและผู้สนับสนุนหลัก ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเข้าประกวด ของผู้เข้าประกวด ที่ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎ คำสั่ง และทำให้กองประกวดเสื่อมเสียชื่อเสียง ทั้งก่อน , ระหว่าง , หลังการเข้าแข่งขัน
 17. ผู้ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ จะต้องทำหนังสือเดินทางออกนอกประเทศ ด้วยตนเอง (พาสปอร์ตต้องไม่หมดอายุในวันเดินทางไปประกวดยังต่างประเทศ)
 18. ผู้เข้าประกวดจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ สิทธิของเกย์ กฎหมาย และสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของ เกย์ในประเทศ และในโลกปัจจุบันได้
 19. โปรดจำไว้ว่า กฎระเบียบของการประกวดครั้งนี้มีความเข้มงวด และเป็นการประกวดที่มีคุณภาพสูง

02

เกณฑ์การให้คะแนน

 1. Photo challenge   คะแนนจากการโหวตผ่านเว็บไซต์mrgaythai.com
 2. Written test          คะแนนจากการเขียนสุนทรพจน์ ตามหัวเรื่องที่คณะกรรมการกำหนด
 3. Interview              คะแนนจากการสัมภาษณ์ และ บุคลิกภาพ
 4. Swimwear challenge     คะแนนจากการสวมใส่ชุดว่ายน้ำ
 5. Formal wear challenge   คะแนนจากการสวมใส่ชุดสูท
 6. Top 10 questions คะแนนจากการตอบคำถามรอบ 10 คนสุดท้าย
 7. Top 5 questions              คะแนนจากการตอบคำถามรอบ 5 คนสุดท้าย

ใครคิดว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ท้าทาย และมีความฝัน ก็ลองวัดใจกันดูนะครับว่า ความสามารถของเราควรไปถึง “ระดับโลก” ได้หรือไม่  เค้าเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน นี้เท่านั้นครับ ที่ http://www.mrgaythai.com/contestants/apply หรือ ไลน์สอบถาม nikythai 

0314585390_10209872613313233_1427566376_n 14593159_10209872607513088_76473653_n 14607914_10209872608593115_583213037_n 14610645_10209872609873147_2115469675_n 14618885_10209872609153129_658364487_o

ขอขอบคุณภาพและที่มาจาก RainbowBKK

เรื่องน่าสนใจ