ที่มา: voicetv

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแนะ หากเกิดอาการท้องเสีย-ท้องร่วง ไม่ควรจิบเกลือแร่สำหรับนักกีฬา เนื่องจากเกลือแร่ทั้งสองชนิดมีปริมาณน้ำตาลและเกลือแร่ไม่เท่ากัน

996465

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า หากเกิดอาการท้องเสียให้จิบเกลือแร่สำหรับคนที่ท้องเสีย หรือ OSR ไม่ควรจิบเกลือแร่สำหรับนักกีฬา หรือ ORT เพราะอาจทำให้ท้องเสียมากขึ้น เพราะเกลือแร่ทั้งสองชนิดนี้มีปริมาณเกลือแร่ และปริมาณน้ำตาลไม่เท่ากัน

โดยทางคณะกรรมการอาหารและยา ให้ความรู้เพิ่มเติมว่า เกลือเเร่ตามท้องตลาดทั่วไปมี 2 ประเภท คือ 1.เกลือแร่สำหรับคนที่ท้องเสีย (ORS) 2.เกลือแร่สำหรับผู้ที่เสียเหงื่อจากการออกกำลังกาย (ORT) เมื่อเกิดการสูญเสียน้ำจากอาการท้องเสีย ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายขาดน้ำ และเกลือเเร่แบบทันที ร่างกายจึงต้องการเกลือเเร่ และน้ำมาทดเเทน ควรจิบเกลือเเร่ ORS แต่เมื่อสูญเสียน้ำจากการออกกำลังกาย ร่างกายจะเสียน้ำ และน้ำตาลเป็นหลัก เป็นการเสียเกลือเเร่ในร่างกายในปริมาณที่น้อย ดังนั้นร่างกายจึงต้องการน้ำ และน้ำตาลเพื่อมาทดเเทนในส่วนที่สูญเสียไป ควรดื่มเกลือเเร่ ORT

สาเหตุที่ต้องเลือกดื่มเกลือเเร่ตามประเภทเพราะหากเป็นเกลือแร่สำหรับผู้ที่มีอาการท้องเสีย ปริมาณเกลือแร่หรือปริมาณโซเดียมจะสูงกว่า ส่วนเกลือแร่สำหรับผู้ที่เสียเหงื่อจากการออกกำลังกาย ปริมาณน้ำตาลจะสูงกว่า หากเกิดอาการท้องเสีย แต่ไปจิบเกลือเเร่สำหรับผู้ที่เสียเหงื่อจากการออกกำลังกายจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดอาการท้องเสียมากขึ้น นั่นเป็นเพราะเครื่องดื่มชนิดนี้มีปริมาณน้ำตาล และเกลือเเร่บางชนิดที่สูงกว่าทำให้ร่างกายเกิดกระบวนการดึงน้ำเข้ามาในทางเดินอาหาร ส่งผลให้ลำไส้บีบตัวมากขึ้น กระตุ้นการถ่ายเหลวมากขึ้น

ดังนั้นเมื่อท่านท้องเสียหรือเกิดอาการท้องร่วงควรเลือกซื้อ เเละเลือกจิบเกลือเเร่สำหรับผู้ที่ท้องเสีย ORS แต่หากเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายควรดื่มเกลือเเร่ ORT เพื่อทดเเทนน้ำ และน้ำตาลที่สูญเสียไป

แก้ท้องเสียจิบเกลือแร่ ORS”ห้าม”จิบเกลือแร่สำหรับออกกำลังกาย#fdathai #คำคม #เกลือแร่ #ท้องเสีย #ORSเรื่อง … …

Posted by Fda Thai on Sunday, January 10, 2016

เรื่องน่าสนใจ