อัญมณีที่ถูกกับเดือนเกิด

เกิดเดือนมกราคม อัญมณีที่ถูกโฉลกคือ โกเมนทุกสี (Garnet)
สิริมงคลคือ เพื่อสุขภาพที่ดี

เกิดเดือนกุมภาพันธ์ อัญมณีที่ถูกโฉลกคือ แอเมตีสต์ (Amethyst)
หมายถึง หัวใจที่เป็นอิสระ และความจริงใจ

เกิดเดือนมีนาคม อัญมณีที่ถูกโฉลกคือ บลัดสโตน (Bloodstone) และอะความารีน (Aquamarine) สิริมงคลคือความสวยงามและความซื่อสัตย์

เกิดเดือนเมษายน อัญมณีที่ถูกโฉลกคือ เพชร (Diamond) และเพทายขาว (White Zircon) สิริมงคลคือ โภคลาภและ ทรัพย์สมบัติ

เกิดเดือนพฤษภาคม อัญมณีที่ถูกโฉลกคือ มรกต (Emerald) หยก (Jade) ทัวร์มาลีนสีเขียว(ChromeTourmaline) สิริมงคลคือ ความศรัทธา ความกล้าหาญ

เกิดเดือนมิถุนายน อัญมณีที่ถูกโฉลกคือ ไข่มุก (Pearl) และมุกดาหาร (Moonstone) สิริมงคลคือ ความบริสุทธิ์และความมีอายุยืน

เกิดเดือนกรกฎาคม อัญมณีที่ถูกโฉลกคือ ทับทิม (Ruby) และอเล็กซานไดรต์ (Alexandrite)

สิริมงคลคือ เพื่อความสำเร็จและความเสียสละเกิดเดือนสิงหาคม อัญมณีที่ถูกโฉลกคือ เพริโดต์ (Peridot) คาร์นีเลี่ยน (Carnilian) และไพฑูรย์ (Chrysobery/ Cat’s Eye) สิริมงคลคือความมีชื่อเสียง

เกิดเดือนกันยายน อัญมณีที่ถูกโฉลกคือ แซฟไฟร์ทุกสีได้แก่ บุษราคัม (Yellow Sapphire) เขียวส่อง (Green Sapphire) ไพลิน (blue Sapphire) สิริมงคลคือความรัก ความเมตตา ความกรุณา

เกิดเดือนตุลาคม อัญมณีที่ถูกโฉลกคือ โอปอล (Opal) ทัวร์มาลีนสีแดง (Rubellite) สิริมงคลคือ ความสมหวังและความสุข

เกิดเดือนพฤศจิกายน อัญมณีที่ถูกโฉลกคือ โทแพซสีเหลือง (Yellow Topaz) เพทายสีเหลือง(Yellow Zircon) สิริมงคลคือ ให้ความโชคดีและรอบคอบ เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ

เกิดเดือนธันวาคม อัญมณีที่ถูกโฉลกคือ เพทายสีฟ้า (Blue Zircon) เทอร์คอยส์ (Turquoise)และลาพิส ลาซูลี (Lapis Lazuli) สิริมงคลคือความร่ำรวยและมั่งคั่ง

ขอขอบคุณภาพ : bsnnews.com
ขอขอบคุณที่มา : Warunyupa Jewelry

เรื่องน่าสนใจ