ที่มา: voicetv

คลื่นกระเเสลมจากเมียนมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทยทำให้สภาพอากาศแปรปรวน และมีฝนตกโปรยปรายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ลดต่ำลง

01

26-27 มกราคมนี้ จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนเกิดขึ้นและยังคงมีอากาศหนาวเย็น ล่าสุดที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีสภาพอากาศเริ่มเกิดการแปรปรวนบางพื้นที่มีฝนตกโปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้อุณหภูมิลดลงสภาพอากาศมีความหนาวเย็นโดยเฉพาะในพื้นที่สูง

นอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด อาทิ ภูทับเบิก อำเภอหล่มเก่า อุณหภูมิลดต่ำลงเหลือ 5-6 องศาเซลเซียสเขาค้อ อุณหภูมิลดลงเหลือราว 5-7 องศาเซลเซียส โดยมีลมพัดแรง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว อุณหภูมิราว 5-7 องศาเซลเซียส และ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อุณหภูมิราว 12 องศาเซลเซียส

เรื่องน่าสนใจ