ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

นายธีระ ศิริสมุด นักวิชาการจากสถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ เปิดเผยถึงผลการศึกษาสถานการณ์และปัจจัยเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งปฏิบัติภารกิจแข่งกับเวลายื้อชีวิตผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ว่า ในปี 2557 รถพยาบาลทั้งรถตู้ รถกระบะดัดแปลงเกิดอุบัติเหตุ 61 ครั้ง บาดเจ็บ 130 คน เสียชีวิต 19 คน พบมากในเดือน มิ.ย.ถึง ส.ค. รวม 25 ครั้ง ส่วนใหญ่เกิดระหว่างนำคนป่วยไปส่งโรงพยาบาล 46 ครั้ง

EyWwB5WU57MYnKOuXoeyNBQMcHAE5pVfWrCpdv4RqeV1nc0Wk6p9XP

จังหวัดที่พบมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ ขอนแก่น ระยอง เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และเพชรบูรณ์ เฉลี่ยในภาพรวมประเทศ มีอัตราการเกิด 0.39 ครั้งต่อรถพยาบาล 100 คัน ทั้งนี้จากการวิเคราะห์พบสาเหตุที่อาจทำให้รถพยาบาลเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานมาจาก 4 สาเหตุ ได้แก่

  1. ความไม่พร้อมทำงานของคนขับรถ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ไม่เคยผ่านหลักสูตรอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์ และหลักสูตรขับรถพยาบาลรวมทั้งมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ใช้ความเร็วสูงขณะขับ มากกว่าครึ่งเกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บางคันเร็วกว่า 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขับเข้าทางโค้งด้วยความเร็ว ส่วนผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
  2. ความไม่พร้อมของรถพยาบาล เช่น สภาพเก่าขาดการตรวจสภาพ ไม่ติดตั้งจีพีเอส อุปกรณ์ในห้องโดยสารมีส่วนยื่นออกมาเป็นเหลี่ยม ตะขอ ทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก
  3. ปัจจัยจากกายภาพ ส่วนใหญ่เกิดบนถนนสายหลักเลนคู่ นอกชุมชน
  4. ปัจจัยด้านสังคม กฎระเบียบ ขนบธรรมเนียม เช่น มีการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ปิดช่องจราจร โดยไม่มีป้ายแจ้งเตือน ประชาชนไม่หลีกทางให้รถพยาบาล เป็นต้น

นายธีระกล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางแก้ปัญหา ได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เช่น จัดหลักสูตรอบรมการขับรถพยาบาลให้พนักงานทั้งในภาครัฐเอกชน ท้องถิ่น ทำประกันภัยรถ ปรับปรุงความพร้อมรถพยาบาล อาทิ การติดตั้งระบบจีพีเอส เพื่อตรวจสอบพิกัดของรถพยาบาล และมีสัญญาณเตือนหากขับเร็วเกินกว่ากำหนด

จำกัดความเร็วรถพยาบาลไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เป็นต้น นอกจากนี้ ต้องประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกทางให้รถพยาบาลเพิ่มมาตรการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจร และเพิ่มสัญลักษณ์หรือสัญญาณต่างๆ ในจุดเสี่ยง เช่นบริเวณชุมชน สี่แยก จุดที่มีการก่อสร้าง ทางลาดชัน ทางโค้ง เป็นต้น และเสนอให้ติดตั้ง สัญญาณไฟตามแยกต่างๆ ชนิดเป็นตัวเลขนับเวลาถอยหลังด้วย.

เรื่องน่าสนใจ