ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

นักโบราณคดี สำรวจภาพเขียนสีโบราณแห่งใหม่ หลังชาวบ้านใน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ได้ค้นพบ เผยเป็นภาพบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอายุราว 2-4 พันปี ประเมินค่าไม่ได้ วอนชาวบ้านช่วยกันดูแล เร่งประสานท้องที่ยกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

EyWwB5WU57MYnKOuX4BsSSjmbVwwXMq1LG8OTtkUyvlxbAyHXt9xlC

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 59 นายบุญพาศ รักนุ้ย นายอำเภออ่าวลึก จ.กระบี่ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ฉันท์ไพศาลศิลป์ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต เจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี และชาวบ้าน ได้เดินทางไปสำรวจภาพเขียนสีโบราณ ที่บริเวณเพิงผาเขาหลัก บ้านอ่าวน้ำ พื้นที่รอยต่อ ม.2 และ ม.3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าพบภาพเขียนสีโบราณแห่งใหม่จำนวนมาก

สำหรับเส้นทางไปยังจุดที่พบภาพเขียนสี เป็นป่าโกงกางริมเขา รถยนต์ไม่สามารถเข้าไปได้ ต้องเดินเท้าผ่านป่าโกงกางเลียบเขาหินปูน เป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร


NjpUs24nCQKx5e1D7jWukmbjn4DD9dMTjANqaXnn4MF

เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่บริเวณเพิงผา พบซากเปลือกหอยชนิดสองฝาและฝาเดียว อายุหลายพันปีกองเรียงรายตามพื้น และจุดที่พบภาพเขียนสีอยู่บริเวณผนังเพิงผา สูงจากพื้นประมาณ 10 เมตร ยาวประมาณ 20 เมตร รวมกว่า 30 ภาพ มีทั้งภาพลายเส้นและเส้นทึบสีแดง ภาพที่พบส่วนใหญ่ร่องรอยเจือจาง มีเพียงประมาณ 3-4 ภาพที่ยังมองเห็นได้ชัดเจน เช่น ภาพคน ในท่าทางคล้ายประกอบพิธีกรรมบางอย่าง ภาพทรงเรขาคณิต และลายเส้น นอกจากนั้นยังพบภาพเรือสำเภา แต่มีลักษณะสีของภาพเป็นลายเส้นสีดำ คาดว่าอยู่ยุคประวัติศาสตร์ เจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกภาพไว้พร้อมวัดขนาด และบันทึกพิกัดภาพเขียนทั้งหมดไว้ เพื่อนำข้อมูลไปรวบรวมรายงานไปยังกรมศิลปากรต่อไป

นายธวัชชัย กล่าวว่า จากการที่มาสำรวจภาพเขียนสีในครั้งนี้ เป็นภาพที่ชาวบ้านเพิ่งค้นพบใหม่ เป็นภาพคน ภาพทรงเรขาคณิต บอกเล่าเรื่องราวและกิจกรรมในอดีตของคนในยุคก่อนปะวัติศาสตร์อายุ รวม 2,000-4,000 ปี คาดว่าจะเป็นแหล่งอาศัยของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ หรือจุดแวะพักทำพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับภาพเขียนที่พบในถ้ำผีหัวโต และคล้ายกับภาพที่พบตรงแหลมไฟไหม้ เขาเกาะยอ และที่เขาเตียบ ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ส่วนภาพเรือสำเภาสีดำนั้นคาดว่าอยู่ในยุคประวัติศาสตร์ ซึ่งจะได้บันทึกเป็นฐานข้อมูลการค้นพบแห่งใหม่ เพื่อนำไปประเมินคุณค่า ก่อนนำเสนอต่อกรมศิลปากร เพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งโบราณคดีต่อไป

NjpUs24nCQKx5e1D7jWukmbjn4DD9dWaNlunC0VpHRW

ด้านนายบุญพาศ กล่าวว่า สำหรับพื้นที่อำเภออ่าวลึก มีการค้นพบภาพเขียนสีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งที่ยังรอการสำรวจ รวมกว่า 500 ภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ไม่สามารถประเมินค่าได้ ดังนั้นต้องขอความร่วมมือจากชุมชุนช่วยกันดูแลรักษา ไม่ให้มีการทำลาย หลังจากนี้ก็จะมีการประสานกับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยจะมีการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงต่อไป

NjpUs24nCQKx5e1D7jWukmbjn4DD9dUfje2aiyPA9dL

เรื่องน่าสนใจ