ที่มา: dodeden

จากกรณีมีการเผยแพร่คลิปครูผู้หญิงโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา โกรธเด็กนักเรียนที่วางรองเท้าไม่เป็นระเบียบ และบังคับให้เด็กคาบร้องเท้า แต่เด็กไม่ยอม จึงเอารองเท้าวางบนศรีษะ พร้อมทั้งบังคับให้กราบนั้นเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเข้าใจดีกับความรู้สึกของผู้เป็นครูพร้อมชี้ทางออกของปัญหา

โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งเพิ่มการปลูกฝังวินัย ผ่านกระบวนการเชิงบวก ให้แก่เด็กๆเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำซ้อนตามมาและยังทำให้ครูรู้จักเทคนิคต่างๆในการปลูกฝังวินัยให้กับเด็กๆ

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า วันนี้ ( 7 สิงหาคม 2560) พลเอกเอกชัย  ศรีวิลาศ ประธานกรรมการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เปิดเผยว่าจากกรณีมีการเผยแพร่คลิปครูผู้หญิงโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา โกรธเด็กนักเรียนที่วางรองเท้าไม่เป็นระเบียบ และบังคับให้เด็กคาบร้องเท้า แต่เด็กไม่ยอม จึงเอารองเท้าวางบนศีรษะ พร้อมทั้งบังคับให้กราบนั้น 

และนายอดุลย์  กองทอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.29 )ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวว่า เขาตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว และก็ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมดังกล่าว เพราะมันไม่เหมาะสม แม้เด็กจะทำผิด ซึ่งครูก็ยอมรับว่า เขาได้ทำจริง เพราะต้องการให้เด็กมีระเบียบวินัย

“ส่วนตนเอง เห็นด้วยกับ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาว่า ที่ครูทำไปมันอาจจะไม่เหมาะสม แต่วอนสังคมเข้าใจเจตนาของครู ในส่วนนี้เราควรให้ครูเรียนรู้เทคนิคการปลูกฝังวินัยด้วยกระบวนการที่เป็นเชิงบวก

การสอนให้เด็กมีวินัยนั้น เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิชาชีพครู เพราะทำให้เด็กโตขึ้นมากลายเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรม และเป็นคนดีของสังคมต่อไปซึ่งตนเอง เคยเป็นครูมาก่อน และปัจจุบัน ก็ยังสอนหนังสืออยู่  เข้าใจหัวอกผู้ที่เป็นครูอย่างดีโดยเฉพาะครูคนดังกล่าวเป็นคนเข้มงวดอยู่แล้ว เห็นอะไรไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย อาจทำให้เกิดอารมณ์ชั่ววูบก่อเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมาแต่อย่างไรก็เชื่อว่าคุณครูมีเจตนาที่ดีที่จะปลูกฝังวินัยผู้เรียน แต่ขาดเทคนิควิธีที่เหมาะสม” พลเอกเอกชัย กล่าว

นายอำนาจ  จารุมณีโรจน์ ผู้อำนวยการโครงการมาร์ชชิ่งความดี และวินัยเชิงบวก เปิดเผยว่า  การฝึกวินัยให้ได้ผลสิ่งที่สำคัญ คือ ต้องเข้าใจผู้เรียน มีจิตวิทยาในการสอน รู้จักบริหารอารมณ์ของตัวเอง และต้องทำเรื่องที่เคร่งเครียด น่าเบื่อให้เป็นเรื่องที่สนุกสนาน มีทั้งศาสตร์และศิลป์ผสมผสานกันอย่างลงตัว

การที่จะฝึกวินัยให้เด็กนักเรียนมีระเบียบวินัยด้านการถอดและวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจาก ครู จะต้องทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนแล้ว ยังต้องนำปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ มาเป็นบทเรียนให้กับนักเรียน ปลูกฝังการคิดแก้ไขปัญหา

พร้อมกับปลูกฝังจิตสำนึกไปพร้อม ๆ กัน อย่างสนุกสนานน่าสนใจ โดยมีคุณครูคอยให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ การสอนเด็กให้มีระเบียบวินัย ไม่ควรใช้กำลัง หรือ การลงโทษที่รุนแรง เพราะเด็กสมัยนี้ เป็นยุคสื่อสารดิจิตอล การลงโทษให้หลาบจำจึงไม่เหมาะสมควรใช้คำพูด วิธีการ กระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กจะเหมาะสมกว่า

เครือข่ายครูดีของแผ่นดินจึงมีการอบรมวินัยเชิงบวกให้แก่ครู อาจารย์ต่างๆทั่วประเทศผ่านโครงการมาร์ชชิ่งความดี โดยการฝึกให้ครูมีระเบียบวินัยเพื่อนำสิ่งดีงามที่ควรปลูกฝังให้แก่เด็กๆได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัย ไม่ว่าจะเป็น ความสะอาด ความเป็นระเบียบ กริยามารยาท การแต่งกาย ความตรงต่อเวลา  โดยมีพื้นฐานจากจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิ เมื่อเด็กได้เรียนรู้โตเป็นผู้ใหญ่ กลายเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเป็นระบบ  และมีระเบียบวินัย

ล่าสุดกำลังจัดประกวดมาร์ชชิ่งความดี ครั้งที่  5 หรือ Goodness Marching Contest 5thเนื่องจากเราเล็งเห็นว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดวินัย จึงคิดค้นนวัตกรรมมาร์ชชิ่งความดีขึ้นมา เพื่อพัฒนานิสัยเด็กและเยาวชนให้มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายและจิตใจ มีความรู้คู่คุณธรรม และมีวินัยพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ผ่านกระบวนการแปรแถวประกอบดนตรี และมีการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

การประกวดมาร์ชชิ่งความดี ครั้งที่ 5 จัดขึ้นมา  เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการพัฒนาวินัยเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม และนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการแปรแถวประกอบดนตรี

คุณสมบัติผู้สมัครประกวดมาร์ชชิ่งความดี จะต้องศึกษาในระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัดโดยการแข่งขันแบ่งเป็น3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

สำหรับรางวัลที่ได้รับระดับจังหวัด  ผู้ชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษา  3 พันบาท พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 2 พันบาท พร้อมประกาศบัตร และรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 1 พันบาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลที่ได้รับระดับภาค  ผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา  1 หมื่นบาท พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 1  ทุนการศึกษา 8 พันบาท พร้อมประกาศบัตร และรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 5พันบาท พร้อมประกาศนียบัตร ซึ่งทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันในระดับภาคจะได้รับเงินสนับสนุน โรงเรียนละ 5  พันบาท

รางวัลที่ได้รับระดับชาติ  ผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทาน และทุนการศึกษา 5 หมื่นบาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 3 หมื่นบาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 2 หมื่นบาท ซึ่งทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันในระดับประเทศจะได้รับเงินสนับสนุน โรงเรียนละ 8  พันบาท

การประกวดมาร์ชชิ่งความดีครั้งที่ 5 หรือ Goodness Marching Contest  5thกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสังกัดเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม2560 สนใจดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.gmcthailand.org  สอบถามเพิ่มเติมที่โทร.02-0011515 , 089-747-1419

เรื่องน่าสนใจ