ที่มา: Phachara Phuvanart

เครื่องใช้ในอดีต ของชาวจีนแคะ ในบ้านดินฮากกา นี่เป็นบ้านดินที่มีคนอาศัยอยู่จริง โดยส่วนหนึ่งของชั้นล่างได้แบ่งไว้สำหรับจัดนิทรรศการว่า คนในอดีตของบ้านดินนั้นเคยใช้สิ่งของ และใช้ชีวิตอยู่ยังไงกันบ้าง

เครื่องใช้ในอดีต
ภาพจาก Phachara Phuvanart

 

เครื่องใช้ในอดีต ของชาวจีนแคะ ในบ้านดินฮากกา

ที่ตั้งของบ้านดินส่วนใหญ่จะอยู่ในซอกเขาลึก โดยบ้านดินแต่ละหลังจะมีเอกลักษณ์เด่นเป็นของตัวเอง เนื่องจากมีการคำนึงถึงระบบนิเวศในการปลูกสร้างซึ่งมีความเหมาะกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง เป็นความงามที่ผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติกับอาคารที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ลักษณะภายนอกของบ้านดินมีรูปทรงตามแบบเลขาคณิตที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทรงกลม ครึ่งวงกลม (รูปตัว D) สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส ห้าเหลี่ยม แปดเหลี่ยม เหตุผลที่ทำให้บ้านดินแต่ละหลังมีรูปทรงไม่เหมือนกัน

เครื่องใช้ในอดีต

แม้จะมีอายุหลายร้อยปี แต่บ้านดินก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์มาก
โดยชั้นล่างในทุกวันนี้ ถูกเปลี่ยนเป็นร้านค้า หรือร้านน้ำชาไว้รองรับนักท่องเที่ยว

 

เครื่องใช้ในอดีต

ถิ่นฐานเดิมของชาวฮากกา อยู่ทางภาคเหนือของจีน
แล้วมีการอพยพลงมาทางใต้เป็นละลอกคลื่น รวม 5 ครั้ง
จนมาอยู่บริเวณที่ปัจจุบัน คือมณฑลกวางตุ้ง ฮกเกี้ยน และเจียงซีมากที่สุด
นอกนั้นก็ยังมีที่มณฑลอื่นๆ บางส่วน เช่น กวางสี หูหนาน เสฉวน และไต้หวัน

 

เครื่องใช้ในอดีต

ในการอพยพไปแต่ละครั้ง ชาวฮากกาจะไปถึงทีหลังกว่าจีนถิ่นอื่นๆ
จึงถูกคนที่อยู่ก่อนในพื้นที่นั้นขนานนามว่า “แขกผู้มาเยือน”
เช่น ในมณฑลกวางตุ้ง จะมีผู้พูดภาษาจีนกวางตุ้งเป็นส่วนใหญ่ และอาศัยอยู่ก่อนแล้ว
เมื่อชาวฮากกาอพยพมาถึงบริเวณดังกล่าว ชาวจีนกวางตุ้งจึงเรียกว่า “ฮากกา” 

 

เครื่องใช้ในอดีต

จีนแคะนั้น จะมีความชำนาญในอาชีพทำเครื่องหวาย เครื่องเงิน ทอง
เครื่องหนังต่างๆ เช่น รองเท้า ซึ่งบางอย่างมีความชำนาญที่ถ่ายทอดต่อกันมา ไม่มีใครสู้ได้

 

เครื่องใช้ในอดีต

เครื่องใช้ในอดีต

เครื่องใช้ในอดีต

…………………………………………………………

ใครที่เบื่อทัวร์แบบเดิมๆ อยากเที่ยวไม่ซ้ำใคร สายลุยๆ เราขอแนะนำให้ไปเยือนสถาปัตยกรรม โครงสร้าง 600 ปี ที่ยังคงความแข็งแรงและสวยงามที่นี่กัน เป็นเมืองจีนในแบบ Unseen China ที่ไม่ควรพลาด!

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ