ที่มา: TNN24

นางแววคนีย์ อัสโสรัตน์กุล ผู้จัดการทั่วไปเคเอฟซี ประเทศไทย บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทยัมฯ ได้ประกาศขายสาขาร้านเคเอฟซีทั้งหมด 244 สาขาที่อยู่ในการบริหารของบริษัท จากเดิมก่อนหน้านี้ได้ขายสาขาให้แก่บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (อาร์ดี) แล้ว 130 สาขา ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้และกรุงเทพฯ เนื่องจากบริษัทได้เปลี่ยนบทบาทการทำธุรกิจด้วยการเน้นบริหาร, พัฒนานวัตกรรม,การรักษามาตรการแบรนด์ และสนับสนุนการขยายตัวของแฟรนไชส์อย่างเต็มที่ ตามนโยบายของบริษัทแม่ในต่างประเทศ เบื้องต้นมีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศจำนวนมากให้ความสนใจที่จะซื้อร้านเอเอฟซี 244 สาขา คาดว่าในเร็วๆนี้จะได้ข้อสรุป 

ทั้งนี้ เงื่อนไขสำคัญผู้ที่จะเข้ามาซื้อร้านเคเอฟซี คือ ต้องเป็นบริษัทที่มีเงินที่จะขยายสาขาได้, มีความเข้าใจในธุรกิจและมาตรฐานต่างๆของเคเอฟซีเป็นอย่างดี ส่วนพนักงานร้านทั้ง 244 แห่ง หรือ เกือบ 10,000 คน ทางบริษัทก็จะเยียวยามากกว่าที่กฎหมายในประเทศไทยกำหนดไว้ พร้อมทั้งให้นักลงทุนรายใหม่ช่วยพิจารณาให้ทำงานต่อรวมถึงดูแลสวัสดิการต่างๆด้วย แต่ทุกอย่างก็จะขึ้นอยู่กับพันธมิตรรายใหม่

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่มีการขายสาขาก่อนหน้านี้ 130 สาขา บริษัทอาร์ดี ส่วนใหญ่ก็ยังใช้พนักงานเดิมเกือบทั้งหมดเพราะสามารถทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาในการฝึกทักษะด้านต่าง ๆใหม่ ส่วนพนักงานขอองค์กรก็จำเป็นที่ลดจำนวนเช่นกันเพื่อให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบและบทบาทของธุรกิจใหม่ ซึ่งทีมผู้บริหารมีความตั้งใจและช่วยเหลือพนักงานทุกคนเพื่อร่วมกันก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นสำคัญ

ป้ายกำกับ: |

เรื่องน่าสนใจ