ที่มา: dodeden

วันนี้ (2 มกราคม 2559) นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2560 ของกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559-1 มกราคม 2560

พบว่าในจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เป็นผู้ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 2 เป็นเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา

โดยเฉพาะในคืนวันที่มีการฉลอง(29 ธ.ค.59-1 ม.ค.60) พบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่ขับรถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อค เพียงร้อยละ 15 ขับขี่รถยนต์มีการคาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 25 เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกลับระหว่างวันที่ 2-3 มกราคม 2560

ขอให้ผู้ขับขี่หรือผู้ที่โดยสารมาด้วยกันไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเดินทาง/ระหว่างเดินทาง สำหรับขับขี่รถจักรยายนต์/ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง และผู้ขับขี่รถยนต์หรือโดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกเบาะที่นั่ง

จากการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2559 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจเตือน/ตรวจจับ ในปั้มน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อ สถานีขนส่ง ร้านอาหาร ร้านขายของชำ เป็นต้น ทั้งหมด 1,146 แห่ง

พบการกระทำผิด 233 ราย ดำเนินคดี 67 ราย อาทิ การโฆษณาส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 74 ราย ดำเนินคดี 30 ราย การขายด้วยวิธีห้ามขาย ลด แลก แจก แถม 40 ราย ดำเนินคดี 23 ราย ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาห้ามขาย 32 ราย ดำเนินคดี 8 ราย ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 2 ราย ดำเนินคดีทั้ง 2 ราย เป็นต้น     

   

เรื่องน่าสนใจ