เตรียมรับมือ พายุสุริยะ วันสิ้นโลก วันโลกแตก ?

ในอดีตเคยมีดาวเทียมหลายดวงเสียหายจากเหตุการณ์นี้มาแล้ว เนื่องจากปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอวกาศมาก ทั้งโทรศัพท์ โทรทัศน์ การกระจายเสียงวิทยุ ระบบบอกพิกัด ฯลฯ

ดังนั้นหากมี พายุสุริยะ มาทำให้ดาวเทียมเหล่านี้เสียหายไป ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างแน่นอนเมื่อรู้ๆอย่างนี้แล้วต้องทำใจ และลองนึกภาพดูง่ายๆว่าถ้าระบบออนไลน์ล้มเหลวอะไรจะเกิดขึ้น หรือถ้าไฟฟ้าดับสักหนึ่งอาทิตย์เราจะอยู่กันอย่างไร
1.เบิกเงินสดออกมาสำรองไว้ที่บ้านเพราะระบบออนไลน์อาจจะไม่ทำงาน เอทีเอ็ม คงใบ้กินชั่วขณะ จัดการเรื่องธุรกรรมทางการเงินที่จำเป็นไว้ล่วงหน้า (กระทรวงการคลังคงต้องหามาตรการอย่างใด
อย่างหนึ่งรองรับ)
2.ตุนน้ำ อาหาร พลังงานสำรอง (แก๊ส ฟืน ถ่าน ไฟฉาย น้ำมัน) และสิ่งจำเป็นไว้ที่บ้าน ควรเป็นอาหารที่ไม่ต้องแช่เย็นเพราะไฟฟ้าอาจจะดับ
3.อย่าเดินทางโดยพาหนะเครื่องบิน และเรือที่ใช้ระบบนำร่อง จีพีเอส และคลื่นอิเล็กโทรนิคในรูปแบบต่างๆ เพราะช่วงนั้นดาวเทียมอาจถูกรบกวนจนต้องหยุดทำงานชั่วคราวส่งผลต่อการเชื่อมโยงของ
อุปกรณ์นำร่องที่เรียกว่า จีพีเอส และวิทยุสื่อสารการบิน
4.ไม่ควรออกแดดมากนักเพื่อหลีกเลี่ยงรังสีจากดวงอาทิตย์แม้ว่า พายุสุริยะ จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์โดยตรง แต่หากในอนาคต ปัญหาโลกร้อน และปฏิกิริยาเรือนกระจกยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ วัน โอกาสที่ พายุสุริยะ จะเกิดแบบถาวรและมีอานุภาพ
รุนแรงมากขึ้นก็เป็นไปได้มาก นั่นก็เพราะเมื่อเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก คือโลกจะหมุนรอบตัวเองช้าลง และส่งผลต่อระบบสนามแม่เหล็กที่คอยกั้นโลกจาก
พายุสุริยะอยู่ ซึ่งหากในอนาคตสนามแม่เหล็กของโลกอ่อนแอลง พายุสุริยะ ก็อาจมีอานุภาพเข้าถึงโลกได้มากขึ้น และมนุษย์จะได้รับผลกระทบมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ !

ที่มา: mthai.com

ขอขอบคุณภาพ : มวยไทยดอทคอม

 

เรื่องน่าสนใจ