ที่มา: dodeden

อย. เผย มาตรการควบคุมความปลอดภัยขนม BLACK   POWDER  หลังเด็กกินเข้าไปแล้วอาเจียน หมดสติ  ขณะนี้ได้ประสานทุกด่านของ อย. กรมศุลกากร และ สสจ. ให้ตรวจสอบเข้ม ห้ามผลิต จำหน่าย นำเข้า

หากตรวจพบ ให้ยึด อายัด โดยย้ำให้ตรวจสอบขนมเด็กเป็นกรณีพิเศษ มิให้มีขนมสีฉูดฉาดเล็ดลอดสู่ท้องตลาด เตือนผู้ปกครอง อย่าให้บุตรหลานซื้อขนมที่มีลักษณะรูปร่างแปลกจากขนมทั่วไป หรือมีสีสันฉูดฉาด เพราะอาจได้รับขนมที่ไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน มีส่วนผสมของสารอันตราย แนะให้สังเกตฉลากต้องมีข้อความภาษาไทย และเลขสารบบอาหาร 13 หลัก เพื่อความปลอดภัยของเด็ก

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ ยา และในฐานะโฆษก อย. เปิดเผยว่า ตามที่มีการแชร์เตือนภัยทางสื่อออนไลน์พบเด็กเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการเวียนหัว  อาเจียน นอนซึม ตาลอย และไม่มีอาการตอบสนอง หลังบริโภคขนมที่มีลักษณะเป็นผงคล้ายเกล็ดน้ำตาลมี 2 สี 2 รสชาติ บรรจุในขวดเล็ก ๆ รูปร่าง เหมือนขวดน้ำอัดลมสีดำ บนฉลากเขียนคำว่า BLACK  POWDER  และมีข้อความเป็นภาษาจีน โดยไม่มีข้อความภาษาไทย รวมถึง เลข อย. นั้น 


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใยเด็ก ๆ เกรงจะได้รับอันตราย จึงประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ร่วมตรวจสอบขนมดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด รวมถึงได้ประสานไปยังด่านอาหารและยา และกรมศุลกากร ให้เพิ่มการตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ตามที่เป็นข่าว หากตรวจพบจะดำเนินการยึดหรืออายัด แล้วแต่กรณี และจะไม่อนุญาตให้นำเข้าโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศในการตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารที่เด็กมักซื้อไปรับประทาน โดยหากตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ให้ดำเนินการยึดหรืออายัด แล้วแต่กรณี และสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ที่ผ่านมาเครือข่าย อย. น้อยในโรงเรียนยังมีการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมารับประทานอีกทางหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา อย. ได้ดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มลูกกวาด ลูกอม และกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการใช้สีผสมอาหารในปริมาณเกินที่กฎหมายกำหนดอย่างต่อเนื่อง

โดยหากมีการนำเข้าหรือจำหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง เช่น ไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่แสดงเลขสารบบอาหาร เป็นต้น มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือหากพบมีการนำเข้าหรือจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์

เช่น ตรวจพบสีสังเคราะห์ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น สีโรดามีน หรือพบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกทั้ง หากพบการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่ เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล กล่าวต่อไปว่า ขอให้ผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดในเรื่องการเลือกซื้อขนม โดยเฉพาะอย่าซื้อขนมที่มีสีสันฉูดฉาด หรือบรรจุในภาชนะที่ แปลก ดูน่าสนใจ ไม่มีเลขสารบบอาหาร 13 หลักในกรอบเครื่องหมาย อย. และไม่มีข้อความภาษาไทยบนฉลาก มาบริโภคเด็ดขาด

เนื่องจากอาจได้รับอันตรายจากอาหารใส่สี อาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีสารปนเปื้อนต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อบุตรหลาน ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย ควรเลือกบริโภคขนมที่มีข้อความบนฉลากเป็นภาษาไทย  และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ชื่ออาหาร ส่วนประกอบของอาหาร  ชื่อและที่ตั้งผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่าย เลขสารบบอาหาร 13 หลัก (เลข อย.) วันที่ควรบริโภคก่อน สภาพภายนอกของบรรจุภัณฑ์ต้องสมบูรณ์ ไม่มีรอยบุบหรือฉีกขาด มีการเก็บรักษาในสภาพที่เหมาะสม และควรซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้

ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคของ อย. โดยหากพบผลิตภัณฑ์ที่น่าสงสัย หรือผลิตภัณฑที่ไมไดมาตรฐาน หรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ขอใหร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. 1556

หรือผ่าน OryorSmart Application   หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผูที่กระทำความผิดอย่างเคร่งครัดต่อไป

เรื่องน่าสนใจ