ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือน 14 จังหวัด รับมือพายุรอบใหม่ เสี่ยงน้ำท่วม-ดินถล่ม ยาวถึง 30 ก.ย. พร้อมประสาน จนท. เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 24 ชม. แจ้ง ปชช.ในพื้นที่เสี่ยง เตรียมรับมืออันตรายในระยะนี้ …

EyWwB5WU57MYnKOuXqzmjrrBvjqJ6LrQFiMqRGm84HpYMllJwDYUDt

วันที่ 26 ก.ย. 58 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ช่วงระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2558 ร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าว มีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งอาจส่งผลให้เกิด อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ในพื้นที่เสี่ยงภัย 14 จังหวัด แยกเป็น ภาคกลาง 4 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ประกอบด้วย ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก ชลบุรี ตราด ระยอง และจันทบุรี ภาคใต้ 3 จังหวัด ประกอบด้วย ระนอง พังงา และภูเก็ต

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับมือฝนที่ตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่เคลื่อนลงมาพาดผ่าน โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยประจำพื้นที่เสี่ยง

พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัย พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตราย จากภาวะฝนตกหนักในระยะนี้ สำหรับประชาชนที่ประสบภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

สำหรับผลกระทบจาก พายุหว่ามก๋อ ที่เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้างอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. 58 จนถึงปัจจุบัน ทำให้มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 24 จังหวัด รวม 70 อำเภอ 206 ตำบล 950 หมู่บ้าน ผู้เสียชีวิต 3 ราย ผู้บาดเจ็บ 1 ราย มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน (อุทกภัย) 12 จังหวัด แต่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 23 จังหวัด ยังคงมีพื้นที่ประสบภัยเหลืออยู่เพียงจังหวัดเดียว คือ ปราจีนบุรี มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกบินทร์บุรี บริเวณชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และอำเภอบ้านสร้าง ล่าสุดระดับน้ำลดลง คาดว่า หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติใน 2-3 วัน

นอกจากนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมสรรพกำลังและทรัพยากร ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา โดยเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง อีกทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง

เรื่องน่าสนใจ