เที่ยวพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ หาความรู้ไปพร้อมๆ กับความสนุก แบบไม่ต้องท่องจำ เพราะที่นี่นับว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความโชคดี มีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจอยู่เป็นจํานวนมาก ทุกหนทุกแห่งมักจะมีแหล่งความรู้สอดแทรกอยู่เสมอๆ 

 

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ
ภาพจาก amazingthaitour.com

 

ให้ใครที่มีโอกาสได้ไปสัมผัสพิพิธภัณฑ์ในแต่ละที่ ก็จะต้องเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดดเด่นดอทคอมจะพาทุกคนไปรู้จักกับพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง ที่สามารถเข้าชมได้ และอยู่ไม่ไกลกันด้วยนะ

 

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ หาความรู้แบบไม่ต้องท่องจำ

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ
ภาพจาก finearts.go.th

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
ตั้งอยู่ที่ ถ.อมรินทร์ แขวงศิริราช เป็นสถานที่เก็บรักษาเรือพระราชพิธีต่างๆ
ที่ใช้ในงานสําคัญของประเทศ อาทิ เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เป็นต้น เรือพระราชพิธีเหล่านี้ มีความสวยงามวิจิตรเป็นอย่างมาก
หากใครมีโอกาสมาเยี่ยมชม ต้องได้รับความประทับใจย่างแน่นอน


 

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ
ภาพจาก National Museum Bangkok

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
เป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุสําคัญไว้มากมาย
เพื่อแสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยและชาติเพื่อนบ้าน
แต่เดิมสถานที่แห่งนี้เป็น “วังหน้า” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ตามแบบชาวตะวันตก ที่ศาลาสหทัยสมาคม
แล้วเรียกตามชาวตะวันตกว่า “มิวเซียม” หลังจากนั้นจึงให้ย้ายมาอยู่ที่วังหน้าแห่งนี้

 

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ
ภาพจาก museumsiam.org

 

มิวเซียมสยาม
ตั้งอยู่บริเวณท่าเตียน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความเอกลักษณ์โดดเด่น
โดยเริ่มจากการตั้งคําถามว่า “ความเป็นไทยหมายถึงอะไร” และ “เรา(ไทย)คือใคร”
แล้วจึงให้มิวเซียมสยามเป็นผู้ค่อยๆ เฉลยให้ทราบ ด้วยการใช้สื่อต่างๆ ที่ทันสมัย
และการจัดวางอย่างมีศิลปะ ทําให้ผู้ชมเพลิดเพลินสนุกสนาน
และค่อยๆ ซึมซับความเป็นมาของประเทศไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

 

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ
ภาพจาก glamsbkk.com

 

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ หอศิลป์
เป็นสถานที่จัดแสดงศิลปวัตถุประเภททัศนศิลป์
โดยจัดแสดงเพื่อให้เห็นวิวัฒนาการของงานศิลปะ ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน
หอศิลป์แบ่งส่วนการแสดงออกเป็นห้องผลงานศิลปะร่วมสมัย ห้องศิลปะแบบไทยประเพณี
และยังมีอาคารนิทรรศการหมุนวียน ให้ได้ยลความงามของศิลปะอยู่สม่ำเสมอ

 

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ
ภาพจาก นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

 

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
รัตนโกสินทร์ที่รุ่งโรจนอยู่ในปัจจุบันนี้ มีความเป็นไปเป็นมาอย่างไร
คงต้องไปเยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ให้เป็นผู้อธิบายให้รให้เข้าใจ
โดยที่นี่ใช้สื่อผสมผสานที่น่าสนใจ อธิบายเรื่องราวตั้งแต่การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
จวบจนรายละเอียดของชุมชนต่างๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์
ทั้งยังมีเทคโนโลยีน่าตื่นเต้นต่างๆ มากมาย อย่างมุมมองภาพแบบ 360 องศา
และเทคโนโลยีการนําเสนอแบบ 4 มิติ เป็นต้น

 

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ
ภาพจาก sac.or.th

 

พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์
ตั้งอยู่ภายในสวนรมณีนารถ เป็นอาคารเรือนจําแห่งแรกของประเทศไทย
สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2435
ภายในจัดแสดงประวัติความเป็นมาของราชทัณฑ์ไทย
มีห้องควบคุมผู้ต้องขัง เรือนนอน ผู้ต้องขังในอิริยาบทต่างๆ
และห้องทํางานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ที่ยังอยู่ในสภาพเดิม

 

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ
ภาพจาก adayscape.com

 

พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด
เป็นสถานที่แห่งแรกของประเทศไทย ที่เจ้าบ้านเปิดบ้านให้คนเข้าชม
เกิดจากพระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต
หรือ “เสด็จในกรมฯ” และหม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร หรือ “คุณท่าน”
ต่างร่วมกันสะสมงานศิลปะ และโบราณวัตถุสําคัญๆ ของชาติไว้มากมาย
ควรค่าแก่การศึกษา จึงเปิดบ้านให้ผู้สนใจเข้าชมดังกล่าว

 

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ
ภาพจาก หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen’s Gallery

 

หอศิลปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ภายในหอศิลป์มีอยู่ทั้งหมด 5 ชั้น
เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานทางด้านศิลปะ
ทั้งจิตรกรรม และประติมากรรม ของกลุ่มศิลปินชาวไทย
เพื่อเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาฝีมือของศิลปินให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ตลอดจนได้เผยแพร่งานศิลปะ ให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเห็นถึงความอัจฉริยะของศิลปินไทย

 

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ
ภาพจาก thaihrhub.com

 

พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ
เป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
โดยมีลักษณะทางสถาปัตยกรรม ที่ได้รับอิทธิพลการก่อสร้างแบบตะวันตก
มีห้องจัดแสดงรวมทั้งสิ้น 31 ห้อง บางห้องยังคงลักษณะบรรยากาศในอดีตไว้
เช่น หมู่ห้องพระบรรทม ท้องพระโรง และห้องสรง เป็นต้น
บางห้องจัดแสดงศิลปวัตถุแยกตามประเภทเช่น ห้องจัดแสดง เครื่องเงิน
ห้องจัดแสดงเครื่องกระเบื้องลายคราม ห้องจัดแสดงเครื่องแก้วเจียระไน เป็นต้น

 

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ
ภาพจาก bangkokbanksme.com

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์
ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ถือเป็น “บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทย”
ที่นี่ในอดีต ใช้เป็นสถานที่ทํางานศิลปะ และสอนนักศึกษาของท่าน
โดยจัดไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรําลึกถึงคุณงามความดี
ที่ท่านมีต่อกรมศิลปากร และมหาวิทยาลัยศิลปากร
และให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่มอบความรู้ด้านงานศิลปะร่วมสมัยสืบมา

•••••••••••••••••••••••••••

ใครที่อยากลองเปลี่ยนบรรยากาศ มาเดินเที่ยวเล่นในเมืองกรุง ไปพร้อมๆ กับหาความรู้ อ่านบทความนี้แล้วอย่าลืมออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เปิดมุมมองของตัวเองกันนะคะ ^^

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ