เปิดรับผู้ที่สนใจเรียนเลเซอร์ด้านความงาม โดยไม่ต้องเป็นแพทย์ก็ได้

botox

รับสมัคร ผู้สนใจเรียน เลเซอร์และแสงด้านความงาม ในหลักสูตรใหม่ของ The American Board of Laser Surgery

หลักสูตร Non-Physician Cosmetic Laser and Light Practitioners. ผู้เรียนไม่ต้องเป็นแพทย์

ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการเรียนคือ

1 เจ้าของคลินิก สปา สถาบันความงาม

2 พยาบาล ผู้ช่วยแพทย์ นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ที่ใช้เครื่องมือที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ ใน สปา หรือ สถานความงามต่างๆ

 

หลักสูตร ประกอบด้วย วิทยาการด้านแสง เลเซอร์ LED IPL พลังงานความถี่ต่างๆที่ใช้ในด้านความงาม ผลของพลังงานต่อร่างกาย การป้องกันอันตรายและความปลอดภัยในการใช้แสง และ พลังงานเหล่านี้ การนำเอาพลังงานเหล่านี้มาใช้เพื่อความงาม ด้านต่างๆ

ผู้สมัครจะต้องสมัครไปที่ Website ของ ABLS คือ http://www.americanboardof/laasersurger.org ส่วนการติว และฝึก Hand-on ที่ Renovia-ABLS

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ website หรือ e-mail : [email protected]

 

โดย www.dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ