ที่มา: voicetv

เพชรบูรณ์ เตรียมแก้ปัญหาขยะล้นภูทับเบิก โดยปัญหาเฉพาะหน้าจะทำการขนขยะจำนวนหนึ่งลงมาด้านล่าง ขณะที่อนาคต เตรียมสร้างเตาเผาขยะแบบไร้มลพิษ

928188

ปัญหาของขยะที่มากับการท่องเที่ยวยังคงเป็นปัญหาที่หลายหน่วยงานให้ความ สนใจ โดยเฉพาะขยะบนภูทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาขยะจำนวนมากหาเจ้าภาพในการกำจัดไม่ได้ แต่วันนี้ (31 ต.ค.58) ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ก็ได้เตรียมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการนำรถเก็บขยะขึ้นไปให้บริการเก็บขยะในชุมชน เนื่องจากรถขนขยะของ อบต.มีเพียง 2 คัน แต่พื้นที่ดูแลกลับมีถึง 16 หมู่บ้าน ดังนั้นการขนขยะจากการท่องเที่ยวลงมาจากภูทับเบิก ซึ่งมีปริมาณมากกว่า 5 ตัน ต่อวันในช่วงวันหยุด  จึงกลายเป็นปัญหาทุกปี เกี่ยวกับเรื่องนี้

นายนันทพล  ฤกษ์งาม รองนายก อบต.วังบาล ให้สัมภาษณ์ว่า ปัญหาของขยะบนภูทับเบิก ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าของกิจการรีสอร์ท นำขยะไปทิ้งเองที่บ่อขยะ ซึ่งปัจจุบัน ทาง อบต.มีรถขนขยะเพียงแค่ 2 คัน แต่พื้นที่ดูแลกลับมีมากถึง 16 หมู่บ้าน สัปดาห์หนึ่งทาง อบต.จะทำการขึ้นไปขนขยะจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งก็ไม่สามารถนำขยะทั้งหมดลงมาทิ้งด้านล่างได้ ดังนั้นจึงมีขยะส่วนหนึ่งที่ อบต.จำเป็นต้องนำไปทิ้งยังบ่อขยะหลังหมู่บ้าน หรือใกล้กับสำนักสงฆ์วัดป่าภูทับเบิก ส่วนขยะอีกจำนวนหนึ่งผู้ประกอบการก็เป็นผู้นำไปทิ้งเอง ทำให้การจัดการบ่อขยะไม่มีความเป็นระเบียบ เป็นที่ไม่น่าดูสำหรับนักท่องเที่ยวที่พบเห็น 

พร้อมกันนี้ตนเองอยากขอร้องนักท่องเที่ยว หากเป็นไปได้ขอให้ช่วยกันนำขยะของตนเองลงมาทิ้งที่ดานล่าง เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยวด้วย ส่วนการแก้ไขปัญหาขยะระยะยาว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เตรียมตั้งงบประมาณทำเตากำจัดขยะแบบไร้มลพิษ เพื่อกำจัดขยะส่วนหนึ่งให้หมดไปจากแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้

ปัญหาของขยะที่มากับการท่องเที่ยวยังคงเป็นปัญหาที่หลายหน่วยงานให้ความสนใจ โดยเฉพาะขยะบนภูทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาขยะจำนวนมากหาเจ้าภาพในการกำจัดไม่ได้ แต่วันนี้ (31 ต.ค.58) ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ก็ได้เตรียมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการนำรถเก็บขยะขึ้นไปให้บริการเก็บขยะในชุมชน เนื่องจากรถขนขยะของ อบต.มีเพียง 2 คัน แต่พื้นที่ดูแลกลับมีถึง 16 หมู่บ้าน ดังนั้นการขนขยะจากการท่องเที่ยวลงมาจากภูทับเบิก ซึ่งมีปริมาณมากกว่า 5 ตัน ต่อวันในช่วงวันหยุด จึงกลายเป็นปัญหาทุกปี เกี่ยวกับเรื่องนี้

นายนันทพล ฤกษ์งาม รองนายก อบต.วังบาล ให้สัมภาษณ์ว่า ปัญหาของขยะบนภูทับเบิก ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าของกิจการรีสอร์ท นำขยะไปทิ้งเองที่บ่อขยะ ซึ่งปัจจุบัน ทาง อบต.มีรถขนขยะเพียงแค่ 2 คัน แต่พื้นที่ดูแลกลับมีมากถึง 16 หมู่บ้าน สัปดาห์หนึ่งทาง อบต.จะทำการขึ้นไปขนขยะจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งก็ไม่สามารถนำขยะทั้งหมดลงมาทิ้งด้านล่างได้ ดังนั้นจึงมีขยะส่วนหนึ่งที่ อบต.จำเป็นต้องนำไปทิ้งยังบ่อขยะหลังหมู่บ้าน หรือใกล้กับสำนักสงฆ์วัดป่าภูทับเบิก ส่วนขยะอีกจำนวนหนึ่งผู้ประกอบการก็เป็นผู้นำไปทิ้งเอง ทำให้การจัดการบ่อขยะไม่มีความเป็นระเบียบ เป็นที่ไม่น่าดูสำหรับนักท่องเที่ยวที่พบเห็น

พร้อมกันนี้ตนเองอยากขอร้องนักท่องเที่ยว หากเป็นไปได้ขอให้ช่วยกันนำขยะของตนเองลงมาทิ้งที่ดานล่าง เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยวด้วย ส่วนการแก้ไขปัญหาขยะระยะยาว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เตรียมตั้งงบประมาณทำเตากำจัดขยะแบบไร้มลพิษ เพื่อกำจัดขยะส่วนหนึ่งให้หมดไปจากแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้

เรื่องน่าสนใจ