ที่มา: dodeden

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในโอกาสวันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนมักนิยมไปวัดทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ประชาชนใส่ใจเลือกอาหารสุขภาพหรือ “ภัตตาหารชูสุขภาพ”ลดหวาน มัน เค็ม เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์-สามเณร ป้องกันอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

โดยข้อมูลจากโรงพยาบาลสงฆ์ พบว่า พบว่าโรคที่เป็นสาเหตุการเจ็บป่วยอันดับต้นๆของพระสงฆ์ ที่เข้ารับการตรวจรักษา ได้แก่ โรคไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง รองลงมาคือโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย ได้แก่ ตาต้อกระจก เป็นต้น

ทั้งนี้  “ภัตตาหารชูสุขภาพ” เป็นอาหารที่มีสารอาหารอย่างน้อย 4 หมู่  ได้แก่ 1.ข้าว ควรเลือกที่มีกากใยสูง เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ หรือเป็นขนมปังทำจากแป้งไม่ขัดสี 2.เนื้อสัตว์ควรเลือกที่ไขมันต่ำ เช่น เนื้อไม่ติดมัน ปลา โดยปรุงรสไม่หวานจัด มันจัด และเค็มจัด เน้นการต้ม นึ่ง ย่าง ยำ อบ หรือทำเป็นน้ำพริก ใช้น้ำมันหรือกะทิน้อย 3.ผลไม้เลือกที่รสไม่หวานจัด เช่น กล้วย ฝรั่ง ส้ม แอปเปิ้ล มะละกอ เป็นต้น  และ4.เครื่องดื่มน้ำตาลน้อย เช่น นมจืด น้ำสมุนไพรหวานน้อย หรือน้ำดื่มสะอาด


สำหรับการเลือกซื้อสินค้าจัดชุดสังฆทานหรือเลือกซื้อสังฆทานสำเร็จรูป ขอให้ยึดหลักดังนี้  1.ผลิตภัณฑ์อาหาร ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน อาหารกระป๋อง ต้องไม่บุบบี้หรือโป่งพอง หรือมีรอยรั่ว และไม่เป็นสนิม

2.ไม่นำผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น สบู่ แชมพู ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน  ยากันยุง ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง เป็นต้น บรรจุประปนกับผลิตภัณฑ์อาหาร หรือผลิตภัณฑ์ยา เพราะจะทำให้มีกลิ่น หรือเกิดการปนเปื้อนเข้าไปในผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยา  ทำให้เป็นอันตรายได้

เรื่องน่าสนใจ