ที่มา: สำนักข่าวไทย

เกษตรกรผู้เพาะเห็ดในจ.สระบุรี ประสบความสำเร็จในการเพาะ “เห็ดถั่งเช่าสีทอง” มาประมาณ 3 ปีแล้ว แต่ยังไม่พอกับความต้องการของตลาด ทำให้ขายได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 60,000 บาท และต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้น

01

02

ลุงหยุด แช่มประเสริฐ เป็นเกษตรกรรายแรกๆ ของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการเพาะและขยายพันธุ์เห็ดถั่งเช่าสีทอง ซึ่งเป็นพืชเมืองหนาวที่ปลูกได้ยาก จนได้ผลผลิตต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยครั้งแรกนำเข้าเชื้อพันธุ์มาจากประเทศจีนครั้งเดียวในราคาหลักหมื่น จากนั้นมาขยายด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในขวดแก้ว ที่ใส่เชื้อเห็ดผสมกับอาหารเพาะเลี้ยงสูตรพิเศษ มีส่วนผสมสำคัญ เช่น ตัวหนอนไหม ข้าวสังข์หยด ยีสต์สกัด มันฝรั่ง อาหารเห็ด และน้ำตาลกลูโคส เลี้ยงไว้ในขวดเป็นเวลา 3 เดือน ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้

03

04

การดูแลพืชเมืองหนาว ต้องอยู่ในห้องควบคุมอุณหภูมิประมาณ 18 องศาเซลเซียสตลอดเวลา ให้เจริญเติบโตได้ดี ข้อควรระวัง คือ การติดเชื้อ เพราะเห็ดถั่งเช่าจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายในทุกขั้นตอน ซึ่งจะทำให้เสียหายทั้งหมด โดยเห็ด 200 ขวด จะให้ผลผลิตได้ 1 กิโลกรัมแห้ง ไม่นิยมบริโภคสด ส่วนใหญ่นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ ที่ขายดีเป็นผงถั่งเช่าบรรจุแคปซูล เครื่องดื่มถั่งเช่า และสบู่ถั่งเช่า


05

06

ฟาร์มลุงหยุดทำงานร่วมกับกรมหม่อนไหม ในการวิจัยการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าด้วยหนอนไหมให้ประสบความสำเร็จ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรที่สนใจ โดยเปิดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมไปแล้วหลายรุ่น สร้างผู้เพาะเลี้ยงที่ได้มาตรฐานประมาณ 10 ราย และกำลังขยายเครือข่ายให้สามารถผลิตได้มากขึ้น หวังส่งออกไปยังยุโรปและสหรัฐที่มีความต้องการสูงมาก

เรื่องน่าสนใจ