ที่มา: truelife
ป้าย จราจร หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ปรากฎบนถนนหนทางและสถานที่ต่างๆ เพื่อสื่อความหมาย มักจะเป็นอะไรที่รายละเอียดน้อยๆ เป็นสากลที่ทุกคนมองปุ๊บเข้าใจไปในทางเดียวกันทันที แต่แล้วถ้าหากว่ามีคนมือดี ไปลองดัดแปลงแก้ไข  ให้มันผิดเพี้ยนไป จะเป็นอย่างไรนะ  และแล้วความฮาจึงเกิดขึ้น

a73326d6aa6e47ed96e42086c01b8cc0_650x

p19i0hgiapgh014v610o51kmlfvv5

p19i0hgiarssj1r641ejhgth1bqo6

p19i0hgibd1p9kg417gterkrqn8

p19i0hgibe1u1a10or1uuv17igsgo9

p19i0hgibf22cu0b1nrf1gp5uuba

p19i0hgibgbqo12evh6o1ilt94kb

p19i0hgibgpqvrn213cbe581dcec

p19i0hgibhb881er218ncr31cqsd

p19i0hgibjoil166fnfuhss11n3f

เรื่องน่าสนใจ