เนื้อหาโดย Dodeden.com

cri.dmsc.moph.go.th

ใครเลยจะคาดคิดได้ว่า ภายใต้เทือกเขาอันสลับซับซ้อนที่ยากเกินกว่าผู้ใดจะพิชิตนี้ จะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอหลายร้อยหลังคาเรือน พื้นที่ที่สาธารณูปโภคและสาธารณูปการใดๆ ยากจะเข้าถึง พวกเขาต่างต้องเผชิญกับปัญหาความยากลําบากนานัปการ สิ่งหนึ่งนั้นคือเส้นทางอันเต็มไปด้วยอุปสรรค และอีกปัจจัยที่ทุกคนต่างพากันกังวล คือการมาเยือนของฤดูฝน ช่วงเวลาที่ถนนทุกสายจะแปรเปลี่ยนเป็นทะเลโคลน

การตัดสินใจลงดอยในแต่ละครั้ง กลับกลายเป็นเรื่องเสี่ยง หากใครในครอบครัวต้องเจ็บป่วย มีทางเดียวที่พวกเขาทําได้ คือรอให้เม็ดฝนอันโหดร้ายนี้พัดผ่านไปด้วยความจําทน ในช่วงเวลานี้ ผู้คนบนดอยจึงต้องการหมอมากที่สุด 

scphtrang.ac.th

แรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ของพสกนิกรชาวไทย หลังจากได้เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมตํารวจตระเวนชายแดนตามจังหวัดชายแดนต่างๆ พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นความยากลําบากของราษฎร ในการเดินทางมารักษายังโรงพยาบาลจังหวัดจนอาการหนักเกินกว่าจะเยียวยา ซึ่งถือเป็นจุดกําเนิดของกิจการแพทย์อาสา อันรวบรวมเหล่าแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร ผู้อุทิศตนโดยไร้ซึ่งสิ่งใดตอบแทน โดยชาวบ้านที่ได้พบเจอต่างจะเรียกขาน อาสาสมัครเหล่านี้ว่า “หมอกระเป๋าเขียว” เพราะอาสาสมัครทุกคน จะสวมเสื้อสีเทา กระเป๋าเสื้อสีเขียว ปักลายเครื่องหมายของหน่วยแพทย์ อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์ พอ.สว.

กว่า 15 ปีแล้ว ที่เหล่าแพทย์อาสาได้ออกหน่วยอย่างปิดทองหลังพระในทุกฤดูฝน และในปีนี้ อาสาสมัครทั้ง 30 คน จะต้องมาเผชิญกับความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ ท่ามกลางผืนป่าดงดิบของตําบลแม่ตื่น อําเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลา 5 วัน กว่า 13 หมู่บ้าน 508 หลังคาเรือน คงจะไม่มีพื้นที่ใดที่สองเท้าอันมุ่งมั่นของพวกเขาจะก้าวไปไม่ถึง เพราะในทุกๆ ก้าวที่ได้ทุ่มเทไปหมายถึงทุกๆ ก้าวที่พวกเขาได้ทลายกําแพงความห่างไกลระหว่างชาวบ้าน และการเข้าถึงทางการแพทย์

จากโครงการในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ต้นแบบแรงบันดาลใจสู่หลักการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้สร้างแนวคิดให้ประชาชนในพื้นที่สีแดง ห่างไกลในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ด้วยแรงจิตอาสาของคนในหมู่บ้านด้วยกัน ในนามของหมอหมู่บ้าน ตําบลกาหลง อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส หนึ่งในหมอหมู่บ้าน กลุ่มสุดท้ายของประเทศไทย

เรื่องน่าสนใจ