ที่มา: Matichon Online

เมื่อวันที่ 7 มกราคม นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ภายหลังจากในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีสภาพอากาศที่แปรปรวน โดยในช่วงสายจะมีอากาศที่ร้อนจัด และในช่วงเย็นจนถึงช่วงเช้า จะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น จึงทำให้ในช่วงนี้บรรดาคอนักดื่มสุรามีความเชื่อว่า การดื่มสุราในช่วงที่มีอากาศที่หนาวเย็นนั้นช่วยทำให้ร่ายกายมีความอบอุ่น และช่วยในการคลายหนาวได้ ซึ่งในความเป็นจริงความรู้สึกอุ่นจนร้อนวูบวาบในช่วงแรกหลังดื่มสุรานั้น เกิดจากเส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนังขยายตัว อันจะมีผลทำให้ร่างกายสูญเสียความร้อน และน้ำออกทางผิวหนัง จะทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดต่ำลง และหากดื่มจนเมาหลับไปโดยไม่ได้ดูแลร่างกายให้อบอุ่นอย่างเพียงพอ อาจทำให้เสียชีวิต เนื่องจากภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำได้อย่างไรก็ตามจะขอแนะนำในเรื่องการปฏิบัติตนในภาวะอากาศหนาว ดังนี้

1. ออกกําลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทาโลชั่น และทาลิปมันให้ผิวหนังชุ่มชื้น
2.เตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้พร้อม และทำความสะอาดเสื้อผ้า หรือผ้าห่ม โดยเฉพาะเสื้อผ้ามือสองให้แช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือต้ม เพื่อป้องกันโรคผิวหนัง
3.งดการดื่มสุราหรือดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงอากาศหนาว เนื่องจากการดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญ ทําให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตในช่วงภาวะอากาศหนาวมากขึ้น
4.ระมัดระวังและเฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วยที่รับประทานยาบางชนิด เช่น ยากล่อมประสาท ยารักษาอาการชัก และอื่นๆ ที่มีผลทําให้อุณหภูมิร่างกายลดต่ำลง
5.ดูแลร่างกายให้แข็งแรง ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วย
6.ดูแลรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการและมีโรคประจำตัวที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว จะต้องระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่น

เรื่องน่าสนใจ