ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า วันนี้  ( 11 มกราคม ) นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่าได้กำชับให้โรงพยาบาลในเขตน้ำท่วมทุกแห่ง ส่งเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในความรับผิดชอบให้ครบทุกคน 

รวมทั้งดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ให้ขาดยา ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากให้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ หน่วยทหาร องค์กรปกครองท้องถิ่น เอกชน เข้าร่วมดำเนินการ เพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุด

ในส่วนของโรงพยาบาลบางสะพาน สถานการณ์วันนี้ น้ำภายนอกโรงพยาบาลเริ่มลดแล้ว ส่วนในบริเวณโรงพยาบาลน้ำท่วมสูงประมาณ 50  เซนติเมตร ด้านหลังโรงพยาบาลสูง 1 เมตรท่วมบ้านพัก แฟลตของเจ้าหน้าที่ ต้องย้ายมาพักที่ ตึก 6 ชั้น 

ผู้ป่วยทั้งหมดถูกส่งไปโรงพยาบาลใกล้เคียงทั้งหมดแล้ว  อยู่ระหว่างกู้ระบบประปา ไฟฟ้า ซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้รับการสนับสนุนทหารจากกองทัพอากาศจำนวน 40 นาย ช่วยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย  ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกให้บริการประชาชน 3 จุด คือ ที่ โรงเรียนบางสะพานวิทยา เปิดเป็นโรงพยาบาลสนาม มีทีมแพทย์สนามจากโรงพยาบาลลาดบัวหลวงและสระบุรีสนับสนุนการทำงาน

จุดที่ 2 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง และที่วัดธงชัยธรรมจักร บ้านกรูด โดยในวันนี้กระทรวงสาธารณสุขจะได้ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยการนำของปลัดจังหวัดฯ ในฐานะผู้บัญชาการพื้นที่วิกฤต อ.บางสะพาน จะนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และอาสาสมัครภาคประชาชน เข้าเเก้ไขช่วยเหลือประชาชนในจุดวิกฤต เช่น การกู้โรงพยาบาลให้กลับมาบริการประชาชนได้

ทั้งนี้  มีสถานบริการที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสิ้น 110 แห่ง  อยู่ระหว่างกู้ระบบน้ำและไฟฟ้า  1 แห่งคือโรงพยาบาลบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  มีทีมแพทย์ที่ออกหน่วยบริการ 117 ทีม ร่วมกับทีมแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่  ( MERT  และ Mini MRET ) จากจังหวัดนอกพื้นที่ รวม 36 ทีม

 มีผู้มารับบริการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  18,348 คน ส่วนใหญ่ พบโรคน้ำกัดเท้า โรคระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง ปวดเมื่อยตามร่างกาย  ยังไม่พบโรคระบาด  ด้านสุขภาพจิต พบผู้ประสบภัยมีภาวะเครียดเล็กน้อย ให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตัว

เรื่องน่าสนใจ