643656

แอร์เอเชียออกแถลงการณ์ฉ.3 แจ้งแก้ไขข้อมูลสัญชาติผู้โดยสารและลูกเรือของเที่ยวบิน QZ8501 

สายการบินแอร์เอเชีย ออกแถลงการณ์ชี้แจงฉบับที่ 3 กรณีเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียอินโดนีเซีย QZ8501 ขาดการติดต่อ ว่า สายการบินแอร์เอเชียอินโดนีเซีย ขอเรียนแจ้งแก้ไขข้อมูลสัญชาติของผู้โดยสารและลูกเรือบนเที่ยวบิน QZ8501 รายละเอียดดังนี้

สัญชาติของผู้โดยสาร สิงคโปร์ 1 คน มาเลเซีย 1 คน เกาหลีใต้ 3คน สหราชอาณาจักร 1 คน อินโดนีเซีย 149 คนสัญชาติของลูกเรือ ฝรั่งเศส 1 คน อินโดนีเซีย 6  คน

ทั้งนี้ ทันทีที่แอร์เอเชียอินโดนีเซียมีข้อมูลเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบโดยทันที

643653

ที่มา : voicetv, airasia fanpage

เรื่องน่าสนใจ